Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Convenant Buitengerechtelijke kosten - Letsel

Dit convenant stelt vast welke vergoedingen voor buitengerechtelijke kosten een rechtsbijstandverzekeraar ontvangt van een aansprakelijkheidsverzekeraar bij de afwikkeling van letselschade. 

Het Convenant Buitengerechtelijke Kosten – Letsel voorziet in de vergoeding van buitengerechtelijke kosten door middel van een staffel. Zo kunnen letselvorderingen op een zo praktisch en efficiënt mogelijke wijze afgewikkeld worden. In de regeling is een onderscheid gemaakt tussen zogenaamd licht letsel en overig letsel. Doel is om de dienstverlening aan de slachtoffers met licht letsel te versnellen en verbeteren en de behandelkosten te beperken. De precieze voorwaarden staan in het convenant beschreven. Het convenant is op 1 juli 2016 in werking getreden. De regeling loopt tot en met 31 december 2018 en wordt vervolgens stilzwijgend verlengd voor een periode van telkens één jaar, tenzij partijen in onderling overleg besluiten tot aanpassingen van de regeling.
 
De staffelbedragen zijn vastgelegd voor de looptijd van het convenant en te vinden in het document PIV Staffel 2016. Verder is in artikel 2 bijlage 3 bepaald dat indien de medische kosten niet op dossierniveau worden gedeclareerd bij de belangenbehartiger, de verzekeraar de door de belangenbehartiger in rekening gebrachte medische kosten vergoedt per tijdeenheid van 10 minuten, waarbij het uurtarief wordt gedurende de looptijd van het convenant gesteld op € 157,--.

De Procesgang Licht Letsel is geïntegreerd in de BGK-L, zie bijlage 2 van de regeling.

Bekijk ook de uitspraken over het Convenant BGK-L door de Geschillencommissie Schadeverzekeraars.

Bekijk het document

Bekijk ook:

Laatste versie: 1 juli 2016

Bijlages PIV-staffel 2019
Deelnemerslijst van het BGK-L
Contactpersonenlijst Licht Letsel is op te vragen bij E.Blok@verzekeraars.nl

 

;