Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Afkoopwaarde levensverzekeringen

Met deze regeling is bepaald dat bij voortijdige beëindiging niet zal worden gezillmerd. Dit betekent dat voor premiebetalende nieuwe levensverzekeringen  de afkoopwaarde gelijk moet zijn aan de opgebouwde waarde voor zover het de verrekening van kosten betreft. Kosten worden verdeeld over de hele looptijd. Zo wordt de klant niet geconfronteerd met onverwachte kosten. Op de zelfregulering is het principe van ‘comply or explain’ van toepassing.

Bekijk het document

Laatste versie: 22 december 2011

;