Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Complianceregeling Mededinging: voor alle medewerkers Verbond en gremia

Verzekeraars werken aan een branche die zichtbaar en controleerbaar vrij is van ongeoorloofde mededingingsbeperkingen. Doel van de Complianceregeling Mededinging is te bevorderen dat het Europese en Nederlandse mededingingsrecht strikt worden nageleefd binnen het Verbond van Verzekeraars.

Bekijk het document

Laatste versie: 1 juli 2007

;