Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Convenant CERT verzekeringssector

​Dit convenant bevat afspraken tussen verzekeraars over de opzet, inrichting en uitvoering van het Computer Emergency Response Team voor de verzekeringssector (i-CERT). Doel is de digitale weerbaarheid van verzekeraars te verbeteren, kosten door cyber security incidenten én maatregelen te beheersen en het vertrouwen van stakeholders in een veilige digitale bedrijfsvoering waar te maken. Aangesloten verzekeraars kunnen op basis van het convenant ook gezamenlijke initiatieven nemen die niet direct gerelateerd zijn aan de uitvoering van de i-CERT dienst, maar wel bijdragen aan de doelstellingen.
 
Verzekeraars kunnen aansluiten op de centrale dienstverlening van, en informatie-uitwisseling via, het i-CERT door het intekenformulier te ondertekenen.
 
Vóórdat u tot ondertekening overgaat, verzoeken wij u na te gaan of uw organisatie voldoet aan de criteria zoals vastgelegd in artikel 2.2.3 van het convenant. Is dat het geval dan gelden voor uw organisatie een aantal bijzondere bepalingen en een aangepaste toetredingsprocedure. Hiervoor is een afwijkend inteken formulier nodig. Neemt u in dit geval eerst contact op met het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit (CBV) via cbv@verzekeraars.nl.

Bekijk het document

Bekijk de Engelstalige versie

Laatste versie: 1 januari 2017

Bijlages inteken formulier
overzicht aangesloten verzekeraars
;