Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Convenant Collectievering Regres Algemene Nabestaandenwet

Dit convenant heeft tot doel de betaling van het verhaal door de Sociale Verzekeringsbank op grond van de Algemene nabestaandenwet (Anw) collectief te regelen. Daarbij gaat het om Anw-uitkeringen die aan nabestaanden worden verstrekt als gevolg van een ongeval waarvoor de verzekerde van een aansprakelijkheidsverzekeraar aansprakelijk is. Hiermee wordt het Anw-regres op een efficiënte wijze afgehandeld en wordt voorkomen dat er kostbare (juridische) procedures ontstaan tussen individuele partijen. 

Bekijk het document

Laatste versie: 1 januari 2016 (einddatum 31 december 2020)

Bijlages deelnemers
;