Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Convenant met het UWV inzake verhaalsrecht Ziektewet, wao, waz, Wajong en wia

Sinds 1996 sloot het Verbond convenanten af met (de voorgangers van) het UWV met daarin afspraken over de praktische uitvoering van het verhaalsrecht inzake Ziektewet, Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ), Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong), en Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Deze generieke afspraken maken de afwikkeling van verhaalsvorderingen van het UWV op aansprakelijkheidsverzekeraars eenvoudiger en efficiënter. Verbond en UWV verlengden het convenant dat eind 2016 af liep. Per 1 januari is het nieuwe convenant van kracht met een looptijd van twee jaar. Het convenant eindigt op 31 december 2018 met stilzwijgende verlenging van één jaar.

Bekijk het document

Laatste versie: 1 januari 2017

Zie ook:

Deelnemerslijst

Rekenmodule

;