Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Convenant met het UWV inzake verjaring en de regeling van enkele discussiepunten

Dit convenant is een aanvulling op het Convenant inzake verhaalsrecht Ziektewet, WAO, WAZ, Wajong en WIA. Het bevat nadere afspraken over de verjaringstermijn van regresvorderingen en regelt veelvoorkomende discussiepunten uit het eerstgenoemde convenant, zoals reductie van de vordering bij het niet-dragen van de autogordel.

Bekijk het document

Laatste versie: 15 mei 2017

Zie ook:

Deelnemerslijst

;