Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Convenant Normering Schade Geleiderail, Lichtmast en Rimob Rijkswaterstaat

Dit convenant bevat afspraken om de objectschade aan geleiderails, lichtmasten en rimpelbuisobstakelbeveiligers (rimob’s) effectief en efficiënt af te handelen door middel van normbedragen. Rimob’s worden toegepast ter afscherming van bijvoorbeeld masten en portalen en bij uitvoegingen in/van autosnelwegen.

Bekijk het document

Laatste versie: 1 januari 2020

Bijlages Lijst van intekenaars (juni 2012)
Intekenformulier
;