}
Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Leo De Boer

Leo De Boer is geboren op 9 maart 1965 te Laren. Sinds 1 januari 2005 is hij directeur met als portefeuille: afdeling Schadeverzekeringen, Algemene Beleidszaken en Dienstverlening.

Na zijn studie Nederlands recht (hoofdrichting privaatrecht) is hij in 1988 als jurist werkzaam geweest op de afdeling Marketing en Productontwikkeling van de Europeesche Verzekering Maatschappij. In 1990 maakt hij de overstap naar stafmedewerker bij de Vereniging van Brandassuradeuren te Bilthoven. In 1993 werd hij secretaris Juridische Zaken bij het Verbond van Verzekeraars te Den Haag. Na van 1996 tot 2002 als secretaris/leidinggevende van verschillende afdelingen te hebben gewerkt is hij in mei 2002 benoemd tot adjunct-directeur van het Verbond van Verzekeraars.

Nevenfuncties

  • vanaf 2003  Commissaris bij de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. 
  • vanaf 2003  Secretaris bij de Stichting voor de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden
  • vanaf 2005  Praktijkdocent aan de Academie voor Verenigingsmanagement (onderdeel lobby)
  • vanaf 2007  Vicevoorzitter Raad van Toezicht van het Centrum voor Criminaliteit en Veiligheid

Cookies

{cookieText}