Haal meer uit het lidmaatschap!

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Verzekeraars halen het meest uit hun lidmaatschap als er zoveel mogelijk medewerkers meedoen. Bijvoorbeeld door een abonnement te nemen op onze nieuwsbrieven, mee te denken in een commissie, deel te nemen aan een werkgroep, een bijeenkomst bij te wonen of @verbond te volgen via Twitter of LinkedIn. Doe mee! 

De services op deze pagina vloeien voort uit de hoofdtaken van het Verbond

Belangenbehartiging

Het Verbond behartigt de belangen van zijn leden en verbindt die met de samenleving. In besturen, commissies en werkgroepen bepalen we de standpunten die we vervolgens uitdragen naar overheid, politiek en andere organisaties - nationaal en internationaal. De belangenbehartiging richt zich op de versterking van onze maatschappelijke rol en het zoeken naar verzekeringsoplossingen.

Interesse in deelname aan een commissie, bestuur of werkgroep?

We werken aan een vitale bedrijfstak door te streven naar bedrijfseconomische groei en een effectieve(re) en efficiënte(re) bedrijfsvoering voor onze leden. Een voorbeeld is standaardisatie van processen, waardoor je kosten kunt besparen.

Open Platform

Het Verbond fungeert als open platform tussen de verzekeringssector en de maatschappij, waarbij het klantbelang altijd vooropstaat. In ons kenniscentrum kunnen leden en partners samen zoeken naar oplossingen voor (maatschappelijke) vraagstukken. Zoals verzekerbaarheid, het klimaat, de omgang met data of de toekomst van de arbeidsmarkt.

Informatievoorziening: nieuwsbrieven, statistieken, social media

PR-coördinatie/woordvoering

Om de reputatie van verzekeraars in Nederland in stand te houden en waar mogelijk te bevorderen, coördineert het Verbond de PR en woordvoering van de bedrijfstak. Vragen? Neem contact op met een woordvoerder.

Onderzoek en statistiek

Ons Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS) verricht met name statistisch onderzoek. Hiermee kunnen leden bijvoorbeeld hun bedrijfsvoering verbeteren of hun portfolio in een marktsegment vergelijken met andere verzekeraars. Bekijk de pagina Cijfers en statistieken.

Opleidingen, webinars en evenementen

Je kunt deelnemen aan (master)opleidingen, webinars en cursussen. Kijk daarvoor op www.verzekeraars.nl/academy. Met meer dan zestig bijeenkomsten en themadagen zit er altijd wat voor je bij!

Werkgeverszaken

Het Verbond sluit als werkgeverspartij met de vakorganisaties de cao voor het verzekeringsbedrijf af voor de binnen- en buitendienst. Uitgangspunten: kwalitatief goede, marktconforme en uitvoerbare regeling van arbeidsvoorwaarden met ruimte voor eigen beleid van ondernemingen.

Bestrijding criminaliteit

Het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit (CBV) ondersteunt verzekeraars operationeel en beleidsmatig bij de aanpak van fraude en andersoortige verzekeringscriminaliteit. Jaarlijks bespaart de sector tussen de tachtig en honderd miljoen euro door het aantonen van fraude.

Gebruik vergaderfaciliteiten

Wil je in het Verbondsgebouw in Den Haag gebruikmaken van prettige werk- of vergaderruimtes? Neem voor beschikbaarheid en tarieven contact op via ons algemene nummer 070-333 85 00.

Consumentenvoorlichting

;