Over het Verbond

}
Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Het Verbond van Verzekeraars is de belangenvereniging van schade- en levensverzekeraars in Nederland. Ook bedrijven die zich toeleggen op banksparen voor de oude dag en premiepensioeninstellingen (PPI) zijn lid. De leden van het Verbond vertegenwoordigen samen meer dan 95 procent van de verzekeringsmarkt. Het Verbond treedt namens de aangesloten verzekeraars op als gesprekspartner voor de politiek, media en andere relevante partijen over onderwerpen die verzekeraars raken.

Het Verbond heeft als brancheorganisatie de volgende vier hoofddoelstellingen:

1. Vertegenwoordigen van de leden
Het Verbond is in de eerste plaats vertegenwoordiger van particuliere verzekeraars en bedrijven die zich toeleggen op banksparen en premiepensioeninstellingen (PPI). Namens de leden treedt het Verbond op als gesprekspartner voor de politiek, overheid en andere organisaties (nationaal en internationaal). Samen met die andere partijen zoekt het Verbond naar raakvlakken om oplossingen voor vraagstukken te vinden.

2. Bevorderen van het imago van de verzekeringstak
Bij de bevordering en de instandhouding van de goede naam van het verzekeringsbedrijf in Nederland, speelt communicatie een belangrijke rol. Het Verbond coördineert de PR van de gehele bedrijfstak, verwoordt het beleid naar de media en speelt in op ontwikkelingen.

3. Bieden van een platform
Om de rol als vertegenwoordiger van de sector te kunnen uitvoeren, is uiteraard draagvlak nodig. Het Verbond creëert dat draagvlak onder meer door bijeenkomsten voor representanten van de bedrijfstak te organiseren. De vereniging houdt regelmatig themadagen voor de leden over actuele onderwerpen die de aandacht van verzekeraars vragen. Tijdens de ledenvergaderingen wordt het algemene beleid besproken. Al deze bijeenkomsten hebben ook een sociale functie: leden kunnen elkaar ontmoeten.

4. Dienstverlening
Belangenbehartiging betekent ook dat je er moet zijn voor je leden. Door de vertegenwoordigende rol is het Verbond op de hoogte van relevante ontwikkelingen en fungeert daarom als kenniscentrum voor zijn leden. De leden worden via diverse kanalen op de hoogte gehouden. Omdat het Verbond de collectieve belangen die de gehele bedrijfstak aangaan coördineert, vervult het daarmee een adviserende functie voor het te voeren beleid. Meer weten over de vormen van dienstverlening die we voor leden te bieden hebben? Klik dan hier.

;

Cookies

{cookieText}