Over het Verbond

}
Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Het Verbond van Verzekeraars is de belangenvereniging van schade- en levensverzekeraars in Nederland. Ook bedrijven die zich toeleggen op banksparen voor de oude dag en premiepensioeninstellingen (PPI) zijn lid. De leden van het Verbond vertegenwoordigen samen meer dan 95 procent van de verzekeringsmarkt. Het Verbond treedt namens de aangesloten verzekeraars op als gesprekspartner voor de politiek, media en andere relevante partijen over onderwerpen die verzekeraars raken.

Het Verbond heeft als brancheorganisatie vier hoofddoelstellingen:

1. Vertegenwoordigen van de leden
Het Verbond is in de eerste plaats vertegenwoordiger van particuliere verzekeraars en bedrijven die zich toeleggen op banksparen en premiepensioeninstellingen (PPI). Namens de leden treedt het Verbond nationaal en internationaal op als gesprekspartner voor de politiek, overheid en andere organisaties. Samen met die andere partijen zoekt het Verbond naar raakvlakken om oplossingen voor vraagstukken te vinden.

2. Bevorderen van het imago van de verzekeringstak
Communicatie speelt een belangrijke rol bij de bevordering en de instandhouding van de goede naam van het verzekeringsbedrijf in Nederland. Het Verbond coördineert de PR van de gehele bedrijfstak, verwoordt het beleid naar de media en speelt in op ontwikkelingen.

3. Bieden van een platform
Er is uiteraard draagvlak nodig om de rol als vertegenwoordiger van de sector te kunnen uitvoeren. Het Verbond creëert dat draagvlak onder meer met de organisatie van bijeenkomsten voor representanten van de bedrijfstak. De vereniging houdt themadagen voor de leden over actuele onderwerpen die de aandacht van verzekeraars vragen. Tijdens ledenvergaderingen wordt het algemene beleid besproken. Deze bijeenkomsten bieden de aanwezige leden gelijk gelegenheid om elkaar te ontmoeten.

4. Dienstverlening
Door de vertegenwoordigende rol is het Verbond op de hoogte van relevante ontwikkelingen en fungeert het als kenniscentrum voor zijn leden. De leden worden via diverse kanalen op de hoogte gehouden. Omdat het Verbond de collectieve belangen coördineert die de gehele bedrijfstak aangaan, vervult het ook een adviserende functie voor te voeren beleid. Lees meer over de vormen van dienstverlening voor leden.

;

Cookies

{cookieText}