Dienstverlening Verbond

}
Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

1. Bijeenkomsten over actuele trends en ontwikkelingen
Het Verbond organiseert jaarlijks ruim zestig bijeenkomsten over relevante trends en ontwikkelingen. Meer weten? Bekijk dan de bijeenkomsten van de Insurance Academy (let op: veel bijeenkomsten zijn alleen voor leden van het Verbond).

2. Snelle nieuwsvoorziening

  • Het Verbond houdt de ontwikkelingen op alle relevante thema's bij en bericht daarover via deze website. Rond belangrijke verzekeringsthema's vormen we online dossiers. 
  • We gaan graag het gesprek aan via Twitter en LinkedIn.
  • Werkt u bij een lid van het Verbond van Verzekeraars? Dan kunt u een account aanvragen. Voor leden monitoren we wat er op nieuwssites en in kranten over de branche wordt geschreven; accounthouders ontvangen daarover dagelijks een nieuwsbrief (via HowardsHome); daarnaast brengen we voor accounthouders een nieuwsbrief met ledennieuws uit. Ook monitoren we aankomende wet- en regelgeving.
  • Niet werkzaam bij een lid van het Verbond, maar wel interesse in de verzekeringsbranche? Meld u dan aan voor de tweewekelijkse nieuwsbrief.

3. Onderzoek, benchmarks en statistieken
Als een verzekeraar wil weten of zijn klanten tevreden zijn over de eigen (telefonische of schriftelijke) communicatie of op welke risicofactoren zijn portefeuille afwijkt van de markt, dan kan hij terecht bij ons Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS). Bekijk de pagina Cijfers en statistieken.

4. PR-coördinatie bedrijfstak
Spreekbuis namens de sector, informatiedraaischijf en klankbord: die drie functies vervullen de woordvoerders van het Verbond. Meer weten? Wend u dan tot een van onze woordvoerders.

5. Innovatie
Het Verbond draagt bij aan de toekomstbestendigheid van de sector. We organiseren jaarlijks meerdere trendavonden en innovatiesessies. Ook houden we de technologische trends scherp in de gaten om in een vroegtijdig stadium de impact voor de sector te kunnen inschatten. De branche heeft afgesproken aan de slag te gaan met mogelijkheden voor de markt, zoals cyberverzekeringen, blockchaintechnologie en Big Data. Ook is - met partners als TNO, Microsoft en KPMG - een Innovation Advisory Board opgericht.

6. Reputatie van de sector
De verzekeringssector stelt het klantbelang centraal en wil dat verder versterken. Dat draagt ook bij aan het herwinnen van ruimte voor zelfregie op dit thema en op thema’s als gedrag- en cultuurverandering.

7. Onderwijs en opleiding
Het Verbond hecht groot belang aan onderwijs en opleidingen. Daarom ondersteunen we de masteropleiding Verzekeringskunde (de enige in Europa), organiseren we voor talentvolle jonge managers de Verbondscourse en hebben we samen met Nyenrode Business Universiteit een opleiding Deskundigheidsbevordering voor bestuurders en commissarissen van verzekeraars opgezet.

8. Zelfregulering
Verzekeraars hebben te maken met wet- en regelgeving. Maar naast het interne en wettelijke toezicht heeft het Verbond een groot aantal uitgangspunten vastgelegd in zelfregulering. Het Verbond is een groot voorstander van dit fenomeen: zelfregulering stimuleert het zelfreinigende vermogen van de sector en is dus in het belang van iedere verzekeraar.

9. Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit (CBV)
Net als andere bedrijfstakken hebben verzekeraars te maken met fraude. Het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit (CBV) ondersteunt leden beleidsmatig en operationeel bij hun fraudeaanpak. Het CBV is hét centrale coördinatie- en aanspreekpunt voor verzekeraars, overheidsdiensten en andere partijen bij de aanpak van verzekeringsfraude en criminaliteit.

10. Standaardisatie
We helpen onze leden graag bij een efficiënte bedrijfsvoering en hebben daarom processen gestandaardiseerd. Zo stellen we het Europees Schadeformulier beschikbaar, ondersteunen we de app MobielSchadeMelden en hebben we productwijzers ontwikkeld. Ook lopen er initiatieven op het gebied van ketenintegratie.

11. Cao
Het Verbond sluit als werkgeverspartij met de vakorganisaties cao’s af voor de binnen- en buitendienst, die geldend zijn voor de leden van de sector Arbeidsvoorwaarden. Het beleid is gericht op een kwalitatief goede, marktconforme en uitvoerbare regeling van arbeidsvoorwaarden voor de bedrijfstak, met ruimte voor eigen beleid van ondernemingen. Bekijk de Arbeidsvoorwaardenpagina.

12. Consumentenvoorlichting
Het Verbond vindt het belangrijk dat consumenten kritisch nadenken over nut en noodzaak van verzekeringen. Daarvoor zijn tips en tools ontwikkeld waarvan leden ook gebruik kunnen maken. Zo kunnen zij verwijzen naar de website VanAtotZekerheid.nl, waar consumenten objectieve informatie vinden over verzekeringen. Het Verbond steekt ook energie in financiële educatie en gastlessen op basisscholen.

;

Cookies

{cookieText}