Dienstverlening Verbond

}
Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

1. Bijeenkomsten over actuele trends en ontwikkelingen
Het Verbond organiseert jaarlijks ruim zestig bijeenkomsten om met name de leden te informeren en aangesloten te houden op relevante trends en ontwikkelingen. Meer weten? Ga dan naar de bijeenkomstenpagina van de Insurance Academy (let op: de meeste bijeenkomsten zijn exclusief toegankelijk voor leden van het Verbond).

2. Snelle nieuwsvoorziening
Het Verbond houdt de actuele ontwikkelingen op alle relevante thema's bij en bericht daarover via deze website. Rond belangrijke verzekeringsthema's houden we online dossiers bij en we brengen tweewekelijks een nieuwsbrief uit. Volg ons voor de allerlaatste nieuwtjes op Twitter. Voor onze leden monitoren we wat er op nieuwssites en in kranten over de branche geschreven wordt; accounthouders ontvangen de samenvattingen in de dagelijkse ledennieuwsbrief. Ook monitoren we aankomende wet- en regelgeving.

3. Onderzoek en statistieken
Wanneer een verzekeraar wil weten of zijn klanten tevredener zijn over de eigen telefonische of schriftelijke communicatie, of op welke risicofactoren zijn portefeuille afwijkt van de markt, kan hij terecht bij de producten van ons Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS). Meer weten? Bekijk de startpagina Cijfers en statistieken.

4. PR-coördinatie bedrijfstak
Spreekbuis namens de sector, informatiedraaischijf en klankbord: die drie functies vervullen de woordvoerders van het Verbond. Meer weten? Wend u dan tot onze woordvoerders.

5. Innovatie
Het Verbond van Verzekeraars draagt bij aan de toekomstbestendigheid van de sector. We organiseren jaarlijks meerdere trendavonden en innovatiesessies en houden de technologische trends scherp in de gaten om zo in een vroegtijdig stadium de impact voor de sector te kunnen inschatten. De branche heeft afgesproken aan de slag te gaan met nieuwe mogelijkheden voor de markt, zoals cyberverzekeringen, blockchaintechnologie en Big Data. Ook is met partners als TNO, Microsoft en KPMG een Innovation Advisory Board opgericht.

6. Reputatie van de sector
De verzekeringssector stelt het klantbelang centraal en wil dat verder versterken. Dat draagt ook bij aan het herwinnen van ruimte voor zelfregie op dit thema en op thema’s als gedrag- en cultuurverandering. Binnen het programma Klantbelang en Reputatie (looptijd 2016-2018) wordt de geboekte voortgang geborgd.

7. Onderwijs en opleiding
Het Verbond hecht groot belang aan onderwijs en opleidingen. Daarom ondersteunen we de masteropleiding Verzekeringskunde (de enige in Europa), organiseren we voor talentvolle jonge managers de Verbondscourse en hebben we samen met Nyenrode Business Universiteit een opleiding Deskundigheidsbevordering voor bestuurders en commissarissen van verzekeraars opgezet.

8. Zelfregulering
Verzekeraars hebben te maken met wet- en regelgeving, maar zitten zelf ook niet stil. Naast het interne en wettelijke toezicht heeft het Verbond een groot aantal uitgangspunten vastgelegd in zelfregulering. Het Verbond is een groot voorstander van dit fenomeen: zelfregulering stimuleert het zelfreinigende vermogen van de sector en is dus in het belang van iedere verzekeraar. Meer weten? Kijk dan op de pagina Zelfregulering op deze site.

9. Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit (CBV)
Net als alle andere bedrijfstakken hebben ook verzekeraars te maken met fraude. Het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit (CBV) ondersteunt leden bij een optimale fraudeaanpak, zowel beleidsmatig als operationeel. Het CBV is hét centrale coördinatie- en aanspreekpunt voor verzekeraars, overheidsdiensten en andere partijen bij de aanpak van verzekeringsfraude en criminaliteit.

10. Standaardisatie
We helpen onze leden graag met een zo efficiënt mogelijke bedrijfsvoering en hebben diverse processen gestandaardiseerd. Zo stellen we het Europees Schadeformulier beschikbaar, ondersteunen we de app MobielSchadeMelden en hebben we productwijzers ontwikkeld. Ook hebben we diverse initiatieven op het gebied van ketenintegratie genomen, waaronder de ontwikkeling van Mijnverzekeringenopeenrij.nl.

11. Cao
Het Verbond sluit als werkgeverspartij met de vakorganisaties cao’s af voor de binnen- en buitendienst, die geldend zijn voor de leden van de sector Arbeidsvoorwaarden. Het beleid is gericht op een kwalitatief goede, marktconforme en uitvoerbare regeling van arbeidsvoorwaarden voor de bedrijfstak, met ruimte voor eigen beleid van ondernemingen. Meer weten? Bekijk dan onze Arbeidsvoorwaardenpagina.

12. Consumentenvoorlichting
Het Verbond vindt het van groot belang dat consumenten kritisch nadenken over nut en noodzaak van verzekeringen. Daarvoor zijn diverse tips en tools ontwikkeld, waarvan leden ook gebruik kunt maken. Zo kunnen zij verwijzen naar de website VanAtotZekerheid.nl, waar consumenten objectieve informatie vinden over verzekeringen. Daarnaast steken we veel energie in financiële educatie en geven we onder meer gastlessen op basisscholen.

;

Cookies

{cookieText}