Haal alles uit het lidmaatschap!

}
Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Doe mee! Natuurlijk haalt u het meest uit uw lidmaatschap als er zoveel mogelijk medewerkers meedoen. Bijvoorbeeld door een abonnement te nemen op onze nieuwsbrieven, mee te denken in een commissie, deel te nemen aan een werkgroep, een bijeenkomst bij te wonen of onze LinkedIn-groep te volgen.

Bekijk alle diensten op deze pagina. Deze vloeien allemaal voort uit de rollen en hoofdtaken van het Verbond.
Meer informatie? Bel ons op 070-333 85 00.

Belangenbehartiging

Het Verbond behartigt de belangen van zijn leden en verbindt die met de samenleving. In besturen, commissies en werkgroepen bepalen we onze standpunten die we vervolgens uitdragen naar overheid, politiek en andere organisaties, zowel nationaal als internationaal. Onze belangenbehartiging richt zich op de versterking van onze maatschappelijke rol en het zoeken naar verzekeringsoplossingen.

Daarnaast werken we aan een vitale bedrijfstak door te streven naar bedrijfseconomische groei en een effectieve(re) en efficiënte(re) bedrijfsvoering voor onze leden. Een voorbeeld is het standaardiseren van processen, waardoor u kosten kunt besparen.

Open Platform

Het Verbond fungeert als een open platform tussen de verzekeringssector en de maatschappij, waarbij het klantbelang altijd vooropstaat. Aan leden en partners bieden wij een kenniscentrum, zodat we samen kunnen zoeken naar oplossingen voor (maatschappelijke) vraagstukken. Zoals verzekerbaarheid, het klimaat, de omgang met data of de toekomst van de arbeidsmarkt.

Informatievoorziening

Actualiteiten, interviews, achtergronden en activiteiten van het Verbond staan op www.verzekeraars.nl. Werkt u bij een lid van het Verbond van Verzekeraars? Dan kunt u een account aanvragen. U heeft dan toegang tot meer informatie op de site, ontvangt nieuws uit de verzekeringssector en krijgt toegang tot benchmarks en statistieken. Lees meer over de voordelen en vraag een account aan.

Niet werkzaam bij een lid van het Verbond, maar wel interesse in de verzekeringsbranche? Meld u dan aan voor de tweewekelijkse nieuwsbrief.

 

Volg @verbond en praat mee op Twitter en Linked In.

PR-coördinatie/woordvoering

Om de reputatie van verzekeraars in Nederland in stand te houden en waar mogelijk te bevorderen, coördineert het Verbond de PR en woordvoering van de bedrijfstak. Meer weten? Wend u dan tot een van onze woordvoerders.

Onderzoek en statistiek

Ons Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS) verricht met name statistisch onderzoek. Hiermee kunt u bijvoorbeeld uw bedrijfsvoering verbeteren of uw portfolio in een marktsegment vergelijken met andere verzekeraars. Bekijk de pagina Cijfers en statistieken.

Opleidingen, webinars en evenementen

U kunt deelnemen aan (master)opleidingen, webinars en cursussen. Kijk daarvoor op www.verzekeraars.nl/academy. Met meer dan zestig bijeenkomsten en themadagen zit er altijd wat voor u bij!

Hulp bij werkgeverszaken

Het Verbond sluit als werkgeverspartij met de vakorganisaties de cao voor het verzekeringsbedrijf af voor de binnen en buitendienst. Uitgangspunten zijn: kwalitatief goede, marktconforme en uitvoerbare regeling van arbeidsvoorwaarden met ruimte voor eigen beleid van ondernemingen.

Bestrijding criminaliteit

Ons Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit (CBV) ondersteunt verzekeraars operationeel en beleidsmatig bij de aanpak van fraude en andere vormen van verzekeringscriminaliteit. Jaarlijks bespaart de sector tussen de tachtig en honderd miljoen euro door het aantonen van fraude.

Gebruik vergaderfaciliteiten

Wilt u in het Verbondsgebouw in Den Haag gebruikmaken van onze moderne werk- en vergaderruimtes? Neem voor beschikbaarheid en tarieven contact op via ons algemene nummer 070-333 85 00.

Consumentenvoorlichting

Algemene voorlichting staat op onze consumentensites (vanatotzekerheid.nl en verzekeraarsinbeeld.nl). En kent u de zoekservice die (nabestaanden) helpt om verloren polissen te vinden en het zoeken voor verzekeraars vereenvoudigt? Bovendien is het Verbond partner van Wijzer in geldzaken, voor financiële educatie tijdens de Pensioen3Daagse en de Week van het Geld (www.fixjerisk.nl).

;

Cookies

{cookieText}