Wat doet het Verbond?

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Het Verbond van Verzekeraars is de brancheorganisatie van schade- en levensverzekeraars. Wij vertegenwoordigen ruim 95 procent van alle verzekeraars in Nederland. Ook herverzekeraars, insurtechs, premiepensioeninstellingen en ondernemingen die zich bezighouden met banksparen zijn bij ons aangesloten. Wij behartigen de belangen van alle leden, spelen in op maatschappelijke ontwikkelingen en verbinden op die manier de verzekeringssector met de samenleving.

In de praktijk betekent dit dat we dagelijks in gesprek zijn met de overheid, de Haagse en de Europese politiek, diverse andere (branche)organisaties, toezichthouders, NGO’s en de media. We denken en praten mee over allerlei onderwerpen. Denk aan de oudedagsvoorzieningen of de sociale zekerheid in ons land, maar ook aan de beveiliging van woonhuizen of de gevolgen van klimaatverandering. Daarbij staat het klantbelang voorop.

Hoofdtaken

  1. Vertegenwoordiging & belangenbehartiging
  2. Verbetering & instandhouding van de reputatie van de sector
  3. Het bieden van een platform
  4. Dienstverlening aan leden

Alle producten en diensten vallen onder minimaal één van deze hoofdtaken.

Platformfunctie

Het Verbond signaleert trends, deelt kennis en is zowel spreekbuis als aanspreekpunt. Leden kunnen elkaar bij en via het Verbond ontmoeten. In ons hightech InsuranceLAB bijvoorbeeld kunnen verzekeraars en InsurTechs samen innoveren en van elkaar leren.

Medewerkers van aangesloten verzekeraars kunnen door deelname aan commissies en werkgroepen bijdragen aan onze visie en beleid op financieel-economische zaken en maatschappelijk relevante thema’s. 

Kwaliteit door zelfregulering

Het Verbond vervult een belangrijke rol in de zelfregulering. Centraal daarin staat de Gedragscode Verzekeraars. Deze vindt zijn uitwerking in ruim zestig regelingen, variërend van convenanten en overeenkomsten tot bedrijfsregelingen. Door zelfregulering en controle verhogen we de kwaliteit van de sector en verstevigen we het vertrouwen van consumenten en stakeholders. Er is op drie manieren controle op het naleven van de zelfregulering:

  • Leden zijn verplicht aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening.
  • De onafhankelijke Stichting toetsing verzekeraars toetst periodiek de zelfregulering op naleving.
  • De Tuchtraad Financiële Dienstverlening ziet toe op het gedrag van onze leden.
;