Deze organisaties komen in aanmerking voor lidmaatschap

Let op! Werkt u bij een verzekeringsmaatschappij die lid is, enĀ onderdeel uitmaakt van een concern met andere verzekeringsmaatschappijen? Dan moeten alle verzekeringsmaatschappijen binnen het concern lid zijn of worden. Als dat lid onderdeel uitmaakt van een concern met rechtspersonen die zich toeleggen op banksparen voor de oude dag en premiepensioen-instellingen (PPI), moeten ook deze betreffende rechtspersonen lid zijn dan wel zo spoedig mogelijk worden. Zie voor een nadere toelichting artikel 4 van de statuten van het Verbond.