Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden

Zelfregulering

:

Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen en Model Zelfevaluatiebanner_quiz.png

 

 

 

 

De gedragscode bepaalt welke gegevens verzekeraars mogen verwerken en op welke wijze dit moet worden gedaan. In de gedragscode zijn de algemene verplichtingen uit de Wet bescherming persoonsgegevens specifiek voor verzekeraars nader uitgewerkt.
 
Bindend voor: alle leden van het Verbond van Verzekeraars
Ingangsdatum laatste versie: 1 mei 2010
 
Download hier:

Meer weten over de verwerking van persoonsgegevens door verzekeraars?
Bekijk dan het Dossier Privacy.