Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Aanmelden

Zelfregulering

:

Gedragscode Verzekeraars

banner_quiz.png 

 

 

 

Deze gedragscode is opgesteld aan de hand van de drie kernwaarden van de verzekeringsbranche: zekerheid bieden, mogelijk maken en maatschappelijk betrokken zijn. De gedragscode dient als fundament voor het opereren van het Verbond van Verzekeraars en zijn individuele leden. De gedragscode overkoepelt bestaande en nieuwe zelfregulering van de branche met algemene bepalingen. Omdat de werkelijkheid zich niet in algemene bepalingen laat vatten, is een groot aantal daarvan geconcretiseerd in nadere zelfregulering.
 
Bindend voor: het Verbond van Verzekeraars en al zijn leden
Ingangsdatum laatste versie: 9 december 2015
Download hier: