Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Aanmelden

Zelfregulering

:

Overzicht

Zelfreguleringsboekje.JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

 
banner_quiz.png

 

 

 

 

 


  Voorkant boekje GV.JPG
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

​Verzekeraars hebben te maken met wet- en regelgeving , maar zitten zelf ook niet stil. Naast het interne en wettelijke toezicht waarmee de branche te maken heeft, heeft ze een groot aantal
uitgangspunten vastgelegd in zelfregulering. Het Verbond is een groot voorstander van
dit fenomeen: zelfregulering stimuleert het zelfreinigende vermogen van de sector.

Het vertrekpunt voor de zelfregulering is de Gedragscode Verzekeraars. Hieronder leest u hoe verzekeraars tegen die code aankijken. Verderop op deze pagina staat hoe het Verbond zelfregulering heeft georganiseerd.

De Gedragscode Verzekeraars is het vertrekpunt voor het zelfreguleringspakket van het Verbond. In deze code zijn de kernwaarden van de branche opgenomen: zekerheid bieden, mogelijk maken en maatschappelijk betrokken zijn.
 
Deze kernwaarden zijn nader uitgewerkt in ruim zestig regelingen, waaronder convenanten, overeenkomsten en bedrijfsregelingen. Via de linkermenubalk kunt u al deze regelingen inzien. Per convenant, overeenkomst of bedrijfsregeling wordt toegelicht wat het doel is en wordt aangegeven of het document voor alle verzekeraars geldt of alleen voor bepaalde productsegmenten.

De Gedragscode Verzekeraars is ook in het Engels (Code of Conduct) beschikbaar.
 
Zelfregulering en Codewijzer
De zelfregulering is het resultaat van open communicatie. Tussen verzekeraars onderling, tussen de sector en de samenleving en natuurlijk tussen de sector en de overheid. Dat is belangrijk, want zelfregulering moet goed aansluiten op de wensen en verwachtingen van de omgeving. Zelfregulering is dus voortdurend in beweging. Een overzicht van alle zelfregulering staat in de Codewijzer Zelfregulering.
 
Toetsing
Voor het succes van zelfregulering is het van groot belang dat de regels ook worden nageleefd. De regels die verzekeraars met elkaar afspreken zijn niet vrijblijvend. De controle op de naleving van onze zelfregulering is op verschillende manieren georganiseerd. Lees meer over de toetsing.
 
Lees verder: