Skip to Content

Carnaval feest voor inbrekers: twee keer zoveel claims

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Carnaval blijkt niet alleen een feest te zijn voor de prins en zijn gevolg, maar ook voor inbrekers. De kans op inbraakschade is in Brabant en Limburg tijdens de carnavalsperiode namelijk twee keer zo groot als op een normale dag. Dat blijkt uit cijfers van het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS) van het Verbond. Besteed komend weekend dus niet alleen aandacht aan je outfit, maar check ook de deur een keertje extra.

De verdubbeling van het aantal claims doet zich ieder jaar voor – van de zaterdag voorafgaand aan de start carnaval tot en met aswoensdag. Daarbij gaat het om claims van inbraakschade op de opstalverzekering: denk aan schade door het openbreken van de deur. Maar ook diefstal van een buitenlamp of uithangbord wordt op deze verzekering geclaimd. De verdubbeling is alleen in de zuidelijke provincies zichtbaar: in Groningen, Friesland en Drenthe is in dezelfde periode geen effect.

Ook meer gestolen

Ook op de inboedelverzekeringen zien verzekeraars tijdens de carnavalsperiode significant meer claims uit Brabant en Limburg binnenkomen. Hier is het effect wel kleiner: er wordt ‘slechts’ vijftig procent meer geclaimd dan op een normale dag. Misschien mislukt de inbraak omdat de inbreker te dronken is? Wel lijkt ook hier het carnaval de oorzaak, want wederom is er in de provincies waar geen carnaval gevierd wordt, geen effect zichtbaar.

Risicomonitor Woninginbraken

Los van deze specifieke analyse maakt het Verbond jaarlijks een zogeheten Risicomonitor Woninginbraken: een analyse van het aantal inbraakclaims die verzekeraars registreren. Daarin laat het Verbond zien waar de meeste inbraken plaatsvinden en hoe dat in de loop der jaren is veranderd. Ook heeft het Verbond een bijdrage geleverd aan de Nationale Inbraakpreventie Weken. Doel van dit soort activiteiten is de veiligheid te vergroten en Nederlanders te stimuleren zelf stappen te zetten om inbraak te voorkomen. Niet alleen omdat de schadelast dan daalt, maar ook om mensen te behoeden voor de grote emotionele impact die een inbraak heeft.

Nog meer carnaval: van giertank naar praalwagen

Hij bestaat echt: de Praalwagenverzekering. Deze dekt aansprakelijkheid voor schade die veroorzaakt is door een praalwagen. Er blijken namelijk specifieke risico’s te kleven aan zo’n wagen, legt Wouter van der Bol van aanbieder Rialto verzekeringen uit: “Veel praalwagens worden getrokken door een trekker. Maar het is heel anders om met een grote praalwagen door een drukke straat te rijden, dan met de giertank – die er normaal achter hangt – door een weiland. Bestuurders missen die ervaring vaak. Gevaarlijk voor het publiek, maar ook voor opzittenden. Bijvoorbeeld bij hard remmen of te snel optrekken. Claims variëren dan ook van omstanders die worden geraakt tot carnavalsvierders die van de wagen vallen.” Van den Bol signaleert dat het risico steeds groter wordt. “Het formaat van de praalwagens neemt elk jaar weer toe. Ook wordt steeds vaker gebruik gemaakt van mechanische delen. Technische deugdelijkheid is dan ook heel belangrijk. Is de constructie er bijvoorbeeld wel op berekend dat er iemand bovenop die draaiende schijf staat?”


Was dit nuttig?