“Cyberverzekeringen echt een kans voor de markt”

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Cyberverzekeringen vormen echt een kans voor de Nederlandse verzekeringsmarkt, maar komen desondanks maar langzaam op gang. Dat zegt Verbondsdirecteur Leo De Boer in een opiniestuk in VVP, waarin hij vooruitblikt op de thema’s die schadeverzekeraars in 2017 gaan bezighouden.

De Boer wijst erop dat naar schatting van het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS) het premievolume van deze verzekeringen in Nederland nu ongeveer 10 miljoen euro is en in Europa 130 miljoen euro. “Terwijl dat in de VS al meer dan 2 miljard euro is.” Hij kondigt dan ook aan dat “we gaan kijken of de markt een stimulans kan krijgen”.

Nieuwe technologie – denk naast cyberverzekeringen ook aan smart homes of een mogelijke Client First Autoverzekering - neemt sowieso een belangrijke plek in op de agenda van de sector. Volgens De Boer hebben schadeverzekeraars te maken “met fantastische externe technologische trends”. Hij constateert dat het Verbond zo ongeveer de enige branchevereniging van verzekeraars in Europa is die zich zo druk maakt over dit thema. “Al zullen sommige experts zeggen dat dit niet uit luxe is: de Nederlandse markt heeft het ook moeilijker in vergelijking met andere landen. Maar als schaarste nu leidt tot creativiteit en echte innovatie, belooft dat voor straks een rol in de voorhoede.”

Klimaat
Het veranderende klimaat blijft ook in 2017 een belangrijk onderwerp, zegt De Boer. Nog niet zo lang geleden voorspelde het CVS dat intense regen- en hagelbuien voor veel meer schade gaan zorgen. “Maar we zijn nu al ingehaald door onze eigen voorspellingen, alleen al kijkend naar de afgelopen twee zomers. Volgend jaar gaat een nieuwe Issuecommissie klimaat dit vraagstuk grondig bekijken. Dat doen we niet alleen. We leggen hiervoor contact met KNMI, wetenschap, waterschappen en herverzekeraars.”

Andere belangrijke thema’s die volgend jaar spelen, zijn volgens De Boer onder andere de evaluatie van een deel van Solvency II en van klachteninstituut Kifid. Lees het volledige opiniestuk in VVP.


Was dit artikel nuttig?