Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Dialoog: financiële educatie op het lesrooster?

12-05-2015

Financiële educatie moet een vast onderdeel worden van het onderwijsprogramma. Dat vindt platform Wijzer in geldzaken, waarin ook het Verbond vertegenwoordigd is. Als kinderen namelijk vroeg leren omgaan met geld, zullen zij eerder financieel verantwoord gedrag vertonen. Belangrijk, want jongeren moeten steeds eerder zelfstandig financiële keuzes maken. Het platform start daarom een dialoog over het onderwerp.

Hoewel de dialoog nog moet starten, blijkt uit een eerste peiling dat 76 procent van de ouders vindt dat de school een belangrijke rol moet spelen in het leren omgaan met geld. Leerkrachten onderschrijven dat: 79 procent van de 400 leraren die lesmateriaal van Wijzer in geldzaken hebben besteld, vindt het een (zeer) goed idee om leren omgaan met geld structureel op te nemen in het onderwijsprogramma. Het lesmateriaal heeft zijn nut dan ook bewezen: van de kinderen die deelnamen aan de Week van het geld – een jaarlijks initiatief van het platform waarbij basisschoolleerlingen onder meer lessen krijgen over geld – stelde 23 procent zijn ouders hierna vragen over geld, tegen 7 procent van de kinderen die niet deelnamen.
 
Onderbouwde keuzes
Platform Wijzer in geldzaken signaleert dat de aandacht voor financiële vaardigheden nog erg versnipperd is in het onderwijs, terwijl jongeren al vroeg zelfstandig financiële keuzes moeten kunnen maken. Daarom pleit het platform nu voor structurele aandacht voor het onderwerp in het onderwijs. Het Verbond steunt deze visie. Richard Weurding, algemeen directeur: “Het Verbond heeft er altijd voor gepleit financiële educatie te integreren in het curriculum. Het is belangrijk dat consumenten voldoende zelfredzaam zijn op financieel gebied en voldoende kritisch zijn om keuzes te kunnen maken als het gaat om hun financiën. Daarvoor zijn bepaalde vaardigheden en financiële inzichten essentieel. Om die reden staat financiële educatie hoog op onze agenda. Immers: jong geleerd is oud gedaan!"
 
Praat mee!
Wijzer in geldzaken heeft in ieder geval genoeg ideeën voor de integratie van het thema – zo zou leren omgaan met geld meerdere vakgebieden aan elkaar kunnen verbinden. Hoe dat precies vorm kan krijgen? Dat hoort het platform graag van ouders, leerlingen, studenten, ondernemers, et cetera. De uitkomsten van deze discussie zullen input vormen voor Onderwijs 2032, een programma van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap dat zich bezighoudt met het onderwijs van de toekomst. Doel van dit programma is het onderwijs in Nederland beter te laten aansluiten bij de wensen van morgen. Meedoen? Dat kan via www.onderwijs2032.nl.​


Was dit artikel nuttig?