DNB aan de slag met adviezen van financiële sector over toezicht

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content
30-08-2018

De Nederlandsche Bank gaat aan de slag met verzoeken uit de financiële sector om toezicht werkbaar en proportioneel te houden. Dat blijkt uit een brief van DNB waarmee zij reageert op adviezen van de werkgroep Indirecte Kosten Toezicht waarin verschillende brancheorganisaties vertegenwoordigd zijn.

De werkgroep, onder voorzitterschap van Arnoud Vossen (DNB) en Leo De Boer (Verbond van Verzekeraars), heeft een vijftal adviezen uitgebracht. DNB stelt zich in de brief goed te kunnen vinden in de adviezen van de sector en deze waar mogelijk op te volgen.
De belangrijkste toezeggingen voor verzekeraars zijn:

  1. Alle verzekeraars ontvangen aan het eind van elk jaar een op de instelling afgestemde brief met de onderzoeken en uitvragen voor het komende jaar.
  2. Tijdens vakantieperioden krijgen verzekeraars een langere reactietermijn.
  3. Er zal standaard communicatie plaatsvinden van doel, aanpak en te bereiken effecten van onderzoeken en uitvragen.
  4. Meer aandacht om overlap/dubbel werk (ook internationaal) te voorkomen.
  5. Proportionaliteit wordt verder ingevuld als follow-up van het project Rubik.
  6. Meer mogelijkheden om informatie die bekend is uit bijvoorbeeld jaarverslagen vooraf automatisch in te vullen.
  7. Het verbeteren van de terugkoppeling op het niveau van een individuele instelling.

DNB is voornemens om in het voorjaar 2019 de werkgroep bij te praten over de opvolging van de adviezen.

 


Was dit artikel nuttig?