Evaluatie assurantiebelasting leidt niet tot wijzigingen

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content
03-04-2020

In opdracht van het ministerie van Financiën heeft Dinalogic het afgelopen half jaar een evaluatie uitgevoerd naar de assurantiebelasting in Nederland. In het onderzoek is in het bijzonder gekeken naar de geldende vrijstellingen voor schadeproducten. Volgens het kabinet is er nu geen aanleiding om aanpassingen door te voeren.

Dinalogic concludeert dat alle geldende vrijstellingen doelmatig zijn. Alleen bij transportverzekeringen zijn daar twijfels over, maar gezien de beperkte opbrengst en het internationale karakter van deze verzekeringen wil het kabinet deze vrijstelling handhaven. Dat geldt ook voor de andere vrijstellingen en het huidige tarief. Het rapport en de Kamerbrief zijn hier te vinden.

Input uit de sector

Het Verbond van Verzekeraars is actief betrokken geweest bij de evaluatie. Zo heeft het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS) data aangeleverd en hebben er verschillende interviews plaatsgevonden met assurantiebelastingdeskundigen van verzekeraars. Het Verbond heeft de volgende punten benadrukt:

  • assurantiebelasting speelt een belangrijke rol bij de toegankelijkheid van verzekeringen;
  • handhaving van de huidige vrijstellingen;
  • aandacht voor complexiteit van de uitvoering bij samengestelde verzekeringen (zoals reis- en transportverzekeringen);
  • ruime implementatieperiode bij wijzigingen van tarief.

Het kabinet erkent de input van het Verbond en zegt toe dit mee te nemen bij eventuele toekomstige besluitvorming over tariefsaanpassingen.


Was dit artikel nuttig?