Financiële koepels kritisch over wetsvoorstel bekostiging toezicht

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Een ongewenste uitholling van de controlerende taak van de Tweede Kamer. Zo noemen het Verbond en andere financiële koepels een wetsvoorstel voor de Wet bekostiging financieel toezicht 2019.

In aanloop naar de schriftelijke behandeling van dit wetsvoorstel in de Tweede Kamer, op 8 maart, hebben het Verbond, de NVB, de Pensioenfederatie, Dufas en Adfiz een gezamenlijke brief gestuurd.

Voor de financiële sector staat het belang van kwalitatief hoogstaand toezicht voorop, schrijven ze in die brief. Dat is ook in het belang van de consument. Het Verbond realiseert zich dat aan goed en flexibel toezicht een prijskaartje hangt. Verzekeraars zijn er echter niet van overtuigd dat het huidige wetsvoorstel bijdraagt aan een verhoging van de kwaliteit van het toezicht.

Controlegat
In de brief stellen de financiële koepels ook dat het voorstel geen oplossing biedt voor het bestaande ‘controlegat’. De Europese Rekenkamer kan nu onvoldoende beoordelen of de Nederlandse toezichthouder DNB haar taken doelmatig en efficiënt uitvoert.

Daarnaast stellen de koepels in de brief dat het voorliggende wetsvoorstel onvoldoende prikkels voor efficiency bevat, nu de overheidsbijdrage voor toezichtskosten is afgeschaft en de rekening geheel bij de sector is komen te liggen.


Was dit artikel nuttig?