Herbouwwaardemeter en Inboedelwaardeindex 2019 beschikbaar

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

De Herbouwwaardemeter Woningen is een handig, niet verplicht hulpmiddel voor verzekeraars en verzekeringsadviseurs om op een snelle, eenvoudige manier de gemiddelde herbouwkosten van standaardtypen woningen vast te stellen. Het nieuwe indexcijfer voor het bepalen van de inboedelwaarde is vastgesteld op 148 (was 142,7).

De herbouwwaarde is het bedrag dat een verzekerde nodig heeft om een woning –als deze totaal verloren zou gaan– weer op te bouwen in dezelfde staat en volgens de huidige bouwvereisten. De herbouwwaardemeter wordt jaarlijks door adviesbureau Arcadis aangepast naar inflatie, constructieprijzen, (innovatief) materiaalgebruik, aangepaste of uitgebreide bouwregelgeving en individuele omstandigheden. Het Verbond waarschuwt dat de verzekeraar invulformulier dient in te vullen en dit niet over te laten aan de verzekerde. De meter is uitdrukkelijk niet bedoeld voor gebruik door consumenten. De herbouwwaardemeter levert een globale uitkomst op. Daarom adviseert het Verbond deze methode alleen te gebruiken in combinatie met duidelijke informatie over de gevaren van onder-, en mogelijke oververzekering. De herbouwwaardemeter 2018-2019 is herschreven  aan de hand van veel voorkomende vragen van adviseurs.

De herbouwmeter en inboedelwaardeindex worden door het Verbond geheel vrijblijvend aan verzekeraars ter beschikking gesteld. Het staat verzekeraars vrij om andere indexcijfers of methoden te hanteren. Voor meer informatie kunnen de leden de circulaire raadplegen.

De herbouwaardemeter en de inboedelindex zijn geldig tot 31 december 2019.


Was dit artikel nuttig?