Skip to Content

Herbouwwaardemeter Woningen 2021 gereed

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

De Herbouwwaardemeter Woningen 2021 is gereed en te downloaden via de website van het Verbond van Verzekeraars. Het is de laatste keer dat het Verbond de Herbouwwaardemeter in deze vorm publiceert.

“Onder andere de energietransitie en de decentralisatie bij gemeenten leidt tot onduidelijk gemeentebeleid. Dit zorgt ervoor dat het een steeds complexere en grotere uitdaging wordt om een eenduidige meter op te stellen die voor iedereen makkelijk te raadplegen is”, licht Marieke Beugel, beleidsadviseur bij het Verbond, de stap toe. “Wij zijn nu aan het onderzoeken of we de Herbouwwaardemeter kunnen vernieuwen en zo ja, hoe deze er uit kan zien. 

Herbouwwaarde

De herbouwwaarde is het bedrag dat een verzekerde nodig heeft om een woning, als deze totaal verloren zou gaan, weer op te bouwen in dezelfde staat en volgens de huidige bouwvereisten. De Herbouwwaardemeter wordt jaarlijks aangepast op basis van cijfers van een groot technisch adviesbureau. Het bureau berekent deze cijfers aan de hand van constructieprijzen, (innovatief) materiaalgebruik, en aangepaste en uitgebreide bouwregelgeving. De berekening houdt geen rekening  met actuele dagprijzen. Dagprijzen worden immers beïnvloed door de golfbewegingen in de economie. Daarom gaat het Verbond voor de Herbouwwaardemeter uit van de structurele kostenontwikkeling.

Vrijblijvend hulpmiddel

De Herbouwwaardemeter is een hulpmiddel voor verzekeraars die het Verbond geheel vrijblijvend ter beschikking stelt aan verzekeraars. Het staat verzekeraars vrij om andere indexcijfers of methoden te hanteren.

Advies: geef klanten garantie tegen onderverzekering

De Herbouwwaardemeter levert een globale uitkomst op. Bovendien kunnen de actuele prijzen schommelen en kosten kunnen afhankelijk zijn van de specifieke situatie. Daarom raadt het Verbond verzekeraars aan om bij gebruik van de Herbouwwaardemeter de klant garanties te geven tegen onderverzekering.

Inboedelwaarde-index bekend

Het Verbond heeft ook het nieuwe indexcijfer van de inboedelwaarde-index (IWI) gepubliceerd aan de hand van CBS-basisgegevens. De nieuwe inboedelindex wordt 138.5. Het bijbehorende bedrag per punt voor de inboedelwaardemeter is 983,50 euro. De daling ten opzichte van 2020 is onder andere te verklaren uit een volume effect door de verwachte daling van de consumptie door particulieren als gevolg van corona. De Herbouwwaardemeter Woningen 2021 en de inboedelwaarde-index zijn geldig tot 31 december 2021.


Was dit nuttig?