Jaarverslag Tuchtraad Financiële Dienstverlening (Assurantiën) 2014

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

De Tuchtraad Financiële Dienstverlening (Assurantiën) heeft vorig jaar acht uitspraken gedaan, waarvan er vijf in 2013 en drie in 2014 waren ingediend. In totaal zijn vorig jaar twaalf nieuwe zaken aan de Tuchtraad voorgelegd. Dat staat in het jaarverslag, dat deze week is gepubliceerd.

Jaarverslag

Van de acht uitspraken bevond de Tuchtraad er één gedeeltelijk gegrond zonder advies tot het opleggen van een maatregel en één gegrond met het advies tot een waarschuwing. Verder leidden twee zaken tot een gegrondverklaring met het advies een berisping op te leggen. In drie zaken waren de klachten ongegrond. Het Verbondsbestuur heeft alle adviezen ter harte genomen.

Over de Tuchtraad
De Tuchtraad werd in 2008 in het leven geroepen, omdat het Verbond het belangrijk vindt dat een onafhankelijke instantie klachten toetst in het licht van de goede naam, het aanzien van en het vertrouwen in de bedrijfstak. De Tuchtraad houdt zich niet bezig met geschilbeslechting (klachtrecht), maar met toezicht op het gedrag van verzekeraars (tuchtrecht). Klachten met een tuchtaspect kunnen aan de raad worden voorgelegd door de Ombudsman Financiële Dienstverlening en de Geschillencommissie van Kifid, maar ook door verzekeraars zelf, bijvoorbeeld als ze vinden dat het gedrag van een andere verzekeraar niet door de beugel kan. Ook overheden, toezichthouders en werkgevers- en werknemersorganisaties kunnen misstanden aan de kaak stellen.

Volgens de raad, die is samengesteld uit juristen die ruimschoots hun sporen hebben verdiend en onder voorzitterschap staat van mr. Els Wesseling-van Gent (advocaat-generaal bij de Hoge Raad), is effectief toezicht op de naleving van zelfregulering een belangrijke hoeksteen van het functioneren van de branche. De Tuchtraad vervult, naast Kifid en de Stichting toetsing verzekeraars een belangrijke rol. Wesseling benadrukt in de inleiding van het jaarverslag dat “het verzekeringstuchtrecht zowel in het belang van de branche als in het algemeen belang is”.
 
Meer weten over de Tuchtraad? Ga dan naar www.verzekeraars.nl/tuchtraad.


Was dit artikel nuttig?