JIP 2017: met volle kracht vooruit!

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content
08-05-2017

Op 18 april kwamen de JIP-deelnemers weer samen bij het Verbond van Verzekeraars. Inmiddels werken de groepen al ruim twee maanden samen. Dus buiten dat er hard gewerkt wordt, is de onderlinge sfeer ook steeds gezelliger. De derde JIP-workshopsessie was een energieke middag vol goede ideeën!

Deze dag stond in het teken van het verder concretiseren van de ideeën van de verschillende groepen. En die ideeën zijn heel uiteenlopend. Zo is het ene team bezig met het onderwerp ‘pensioenen’, een ander met ‘preventie’ en weer een volgend team met ‘financiële educatie’. Centrale vraag bij de uitvoering is wel steeds dezelfde: wat betekent dit nou precies voor de klant? En: heeft hij daar wel behoefte aan? Denken vanuit het perspectief van de klant kan best nog weleens een uitdaging zijn.
 
Uit de interviewopdracht die de groepen als huiswerk meekregen tijdens de vorige bijeenkomst, blijkt dat klanten niet altijd weten wat ze nou precies nodig hebben in bepaalde situaties. Dat zorgde er nogal eens voor dat de groepen het een en ander moesten omgooien. Kill your darlings is in deze fase een onontkoombaar fenomeen… “In deze fase van het ontwikkelproces ging het om het valideren van aannames. Dat is een kwestie van vallen en opstaan, vooral veel experimenteren om alles werkzaam te krijgen. En op die manier dus leren innoveren. Heel leerzaam!”, aldus Nicole Lemmen, programmaleider van JIP 2017. Het ‘killen’ van de ‘darlings’ betekende voor het ene team een aanpassing in de doelgroep,  voor een ander team een aanpassing in het distributiekanaal en er is ook een compleet concept getackeld, omdat de klant het issue niet zo zag.
 
Om de concretisering verder in te zetten, werken de deelnemers de komende weken verder met het ‘business proposition canvas’ en het ‘concept board’. Essentie is uitgaan van de wensen van je klant en op een simpele manier laten zien wat de waardeproposities zijn en hoe je dit tastbaar kunt maken in het eindproduct. Dit is hun laatste huiswerkopdracht voor de komende periode. We zijn erg benieuwd wat hier uiteindelijk allemaal uit gaat komen!


Was dit artikel nuttig?