Jongerenorganisaties coalitie: doorbreek impasse pensioenstelsel

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content
11-04-2018

Het kabinet moet de impasse rond het Nederlands pensioenstelsel doorbreken en op korte termijn zelf met voorstellen komen. Die oproep deden de jongerenorganisatie van de coalitie-partijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie vanmiddag tijdens een bijeenkomst van Price Water-house Coopers (PWC) en het Verbond van Verzekeraars in Nieuwspoort.

Volgens de jongerenorganisaties dreigt de hervorming te verzanden nu de deadline die het kabinet aan sociale partners had gesteld is verstreken zonder dat er resultaat is geboekt. De jongerenorganisaties hebben elkaar gevonden in een pleidooi voor de invoering van een algemene pensioenplicht, persoonlijke potten met behoud van solidariteit en beëindiging van de eenzijdige inkomensoverdracht van oud naar jong via de doorsneepremie.

In hun gezamenlijke verklaring stellen de partijen dat aanpassing van het stelsel nodig is omdat niet meer helder is wie waar aanspraak op kan maken, Nederland demografisch is veranderd en de aansluiting van het stelsel met de arbeidsmarkt is zoekgeraakt. “Belangrijke solidariteit moet gehandhaafd worden, maar aan onduidelijke anonieme potten moet een einde komen ’’ aldus Daan Looij, Dennis van Driel, Mark van de Fliert en Jarin van der Zanden. van de JOVD, JD, CDJA, Perspectief.

Het gezamenlijke statement is terug te vinden op de volgend websites:
cdja
jongedemocraten
jovd
perspectief


Was dit artikel nuttig?