Meer aandacht voor financiële educatie is hard nodig

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content
06-12-2019

Twintig procent van de 15-jarigen in ons land mist de basisvaardigheden om alledaagse financiële beslissingen te nemen. Deze conclusie uit een grootschalig onderzoek van PISA van OESO is reden voor een groot aantal partijen om zijn zorgen te uiten bij de Vaste Kamercommissie Onderwijs, die in januari een advies van Curriculum.nu behandelt.

De diverse partijen, waaronder het Verbond van Verzekeraars, benadrukken in een brief aan de commissie dat financiële educatie een structureel onderdeel moet worden van het schoolcurriculum. “Niet als een apart vak, maar als onderdeel van bestaande vakken en leergebieden.”
Volgens de ondertekenaars is het benoemen van kerndoelen en eindtermen van financiële geletterdheid noodzakelijk, maar kunnen scholen het beste zelf kiezen hoe en in combinatie met welke vakken, de kennis en vaardigheden worden aangeboden. De organisaties pleiten in de brief voor een verankering en het behoud van financiële vaardigheden in het voorstel van Curriculum.nu.

Financiële redzaamheid

Een van de ondertekenaars hoopt in januari te mogen aanschuiven bij het rondetafelgesprek of een hoorzitting van de Vaste Kamercommissie om nogmaals te benadrukken dat het aanleren van financiële vaardigheden op jonge leeftijd cruciaal is. “Jongeren zijn vanaf hun 18e jaar verantwoordelijk voor allerlei financiële keuzes, van het aanvragen van toeslagen tot het doen van belastingaangifte en het regelen van hun zorgverzekering. Niet alle kinderen krijgen echter de financiële vaardigheden van huis uit mee en het is dan ook van belang dat ze deze vaardigheden via het onderwijs krijgen. Financiële redzaamheid is noodzakelijk om eventuele problematische schulden op latere leeftijd te voorkomen”, schrijven de organisaties.

De brief is ondertekend door het zogenoemde Consortium Financiële Educatie dat bestaat uit het Nibud, Wijzer in geldzaken, Diversion en Vecon (vereniging van leraren in economische-maatschappelijke vakken), de Nederlandse Vereniging van Banken, het Verbond van Verzekeraars en de Pensioenfederatie.

 


Was dit artikel nuttig?