Mis dit niet: wetenschappelijke publicatie predictiemodel

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

In april 2018 is het zogeheten predictiemodel gepubliceerd. Als verzekeraars gebruik maken van Nederlandse statistische gegevens, kan de verzekerbaarheid van het overlijdensrisico van (ex-)borstkankerpatiënten aanzienlijk verbeteren.

Over het predictiemodel  en de voordelen ervan voor verzekeraars én patiënten is onlangs een wetenschappelijk artikel verschenen op een vooraanstaand internationaal wetenschappelijk forum. In het artikel wordt het model toegelicht aan de hand van verzamelde gegevens van (ex-) borstkankerpatienten over een periode van tien jaar. De hoofdauteurs Marissa van Maaren (IKNL), Robert Kneepkens (Achmea) en Joke Verbaan (De Hoop) hebben actief meegewerkt aan de ontwikkeling van het model.


Was dit artikel nuttig?