Skip to Content

Nieuwe regeling Buitengerechtelijke Kosten Letsel belangenbehartigers

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Aansprakelijkheidsverzekeraars en belangenbehartigers hebben overeenstemming bereikt over een nieuwe regeling voor Buitengerechtelijke Kosten (BKB). De nieuwe BKB-regeling en bijbehorende staffel gaan in op 1 september 2021 en lopen door tot 1 juli 2024.

Wijzigingen

De regeling heeft een bilateraal karakter. Dat betekent dat elke verzekeraar afzonderlijk bepaalt met welke belangenbehartiger de overeenkomst wordt gesloten en omgekeerd. Per 1 september 2021 kan de nieuwe BKB-regeling rechtsreeks worden gesloten tussen verzekeraar en belangenbehartiger.

De grootste wijziging, ten opzichte van eerder, is zichtbaar in de staffelbedragen. Vergoedingen aan belangenbehartigers in kleinere/lichtere zaken zijn lager, maar juist h├│ger in het middel/zware segment.

Nieuw in de regeling is een variant van de Procesgang Licht Letsel (PLL) geïntroduceerd. De PLL geldt voor letselschadezaken waarin herstel binnen zes maanden plaatsvindt, met een maximum schadebedrag van 5.000 euro. Partijen hopen met de introductie van de PLL dat kleine schades soepeler en sneller worden afgewikkeld.

Automatisch over

Om praktische redenen is bepaald dat partijen, die al een lopende PIV-overeenkomst met elkaar hebben, per 1 september 2021 automatisch overgaan op de nieuwe overeenkomst. Tenzij men (bilateraal) aangeeft dat niet te willen.

Overeenkomst BGK 2021-2024
Staffel BKB regeling 2022
Staffel BKB regeling t/m september 2023
Staffel BKB regeling vanaf oktober 2023
Bijlage Procesgang Licht Letsel 2021
Rekenmodule


Was dit nuttig?