Skip to Content

Nieuwe tool brengt financiële risico’s bij ziekte in kaart 

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Een werknemer die te maken krijgt met langdurige ziekte, heeft vaak geen goed beeld van de mogelijke gevolgen voor zijn inkomen. Toch kan de inkomensterugval fors zijn als er geen sprake is van spoedig herstel of succesvolle re-integratie. Een nieuwe tool helpt professionals die belast zijn met re-integratie en begeleiding van zieke werknemers om deze werknemers hierin meer inzicht te bieden.

De tool Inkomen bij ziekte en arbeidsongeschiktheid is onderdeel van de verzuim-ontzorgverzekering die het Verbond van Verzekeraars heeft ontwikkeld op basis van afspraken met MKB Nederland en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Deze verzekering, bedoeld voor het midden- en kleinbedrijf, kenmerkt zich door een hoog niveau aan dienstverlening en begeleiding voor werkgevers in geval ze te maken krijgen met (langdurig) zieke werknemers.  

Bij de verzuim-ontzorgverzekering is een belangrijke rol weggelegd voor een casemanager of arbeidsdeskundige, die erop toeziet dat de noodzakelijke stappen in het belang van een effectieve re-integratie worden gezet. Een aspect daarvan betreft bewustwording bij werknemers over de financiële gevolgen van langdurig verzuim en arbeidsongeschiktheid. De tool Inkomen bij ziekte en arbeidsongeschiktheid ondersteunt hen daarbij. Het biedt een leidraad voor het gesprek met de zieke werknemer en geeft op individueel niveau inzicht in de gevolgen van wet- en regelgeving voor het inkomen. 


Was dit nuttig?