Onafhankelijke Tuchtraad Financiële Dienstverlening (Assurantiën) verder als stichting

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content
09-02-2021

Vanaf vandaag is de Tuchtraad Financiële Dienstverlening (Assurantiën) ondergebracht in een afzonderlijke stichting, de Stichting Tuchtraad Verzekeraars. Met deze stap komt de Tuchtraad meer op afstand te staan van het Verbond van Verzekeraars, wat het onafhankelijke karakter van de Tuchtraad onderstreept.

Tijdens een ledenvergadering van het Verbond op 12 januari is ook besloten een aantal bestaande bevoegdheden anders vorm te geven. Zo kan de Tuchtraad voortaan zelfstandig sancties en maatregelen opleggen aan verzekeraars, in plaats van het geven van een advies daarover aan het Verbond. Het gaat om:

  • een waarschuwing;
  • een berisping;
  • het treffen van een passende maatregel (niet voor civielrechtelijke aspecten van de zaak);
  • als bijkomende maatregel: het niet-geanonimiseerd publiceren van een uitspraak.

Onjuist gedrag beëindigen

De maatregelen hebben tot doel onjuist gedrag te beëindigen. Denk hierbij aan de wijze waarop een betrokken verzekeraar de interne klachtenprocedure heeft ingericht, en/of als er sprake is van onduidelijke polisvoorwaarden. Wat betreft de mogelijkheden van de Tuchtraad om een verzekeraar te schorsen of het lidmaatschap van het Verbond te ontnemen, blijft de situatie ongewijzigd. De Tuchtraad kan een advies uitbrengen, waarna het Verbond bepaalt wat er met het advies gebeurt. Het Verbond maakt hier bewust een knip, omdat het Verbond verantwoordelijk is voor het lidmaatschap.

Onafhankelijke toetsing van klachten

De Tuchtraad Financiële Dienstverlening (Assurantiën) is in 2008 opgericht door het Verbond van Verzekeraars. De taak van de Tuchtraad is onafhankelijke toetsing van klachten. De Tuchtraad velt daarbij alleen een oordeel over het tuchtrechtelijke aspect van de klacht.

De Tuchtraad toetst de klachten op basis van bindende zelfregulering van het Verbond. Dit zijn regels die de verzekeringsbranche voor zichzelf heeft opgesteld, en die naast wet- en regelgeving bestaan. Dit stelsel is recent geheel vernieuwd. Het klachteninstituut Kifid biedt de stichting administratieve, secretariële, secretarieel-juridisch en financieel administratieve ondersteuning bij de tuchtrechtelijke klachtbehandeling.


Was dit artikel nuttig?