Skip to Content

Raamwerk COVID-19 richtlijnen voor ondernemers beëindigd per 1 juni 2021

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Het Verbond van Verzekeraars heeft besloten het raamwerk voor ondernemers, die door de coronacrisis in betalingsproblemen zijn gekomen, niet te verlengen na 1 juni 2021. De regeling heeft duidelijkheid en rust gebracht en partijen de tijd geboden om tot maatwerk te komen. Daar waar nodig blijven verzekeraars ook in de toekomst ondernemers met maatwerk ondersteunen.

Vorig jaar april lanceerde het Verbond het 'Raamwerk-Covid 19 richtlijnen distributie zakelijke markt'.

Goede afspraken voor ondersteuning met maatwerkoplossingen

Individuele verzekeraars hebben inmiddels samen met verzekeringsadviseurs en -makelaars goede afspraken gemaakt om klanten via maatwerkoplossingen te (blijven) ondersteunen, ook degenen die in de nabije toekomst in liquiditeitsproblemen dreigen te komen. Het Raamwerk is daardoor niet meer nodig.

Mogelijke re-activatie

De crisis is nog niet voorbij. De verwachting is dat op 1 juni de meeste beperkende maatregelen zijn versoepeld of opgeheven. Desondanks zijn er kwetsbare bedrijven in sectoren, zoals de horeca, recreatie, evenementen en mobiliteit. Verzekeraar, adviseur en makelaar blijven bedrijven waar mogelijk dan ook ondersteunen met maatwerkoplossingen. Samen met mkb Nederland en ketenpartners Adfiz, Narim, NVGA en de VNAB monitoren we de ontwikkelingen. Als er als gevolg van omstandigheden nieuwe collectieve maatregelen noodzakelijk zijn om ondernemers te ondersteunen kan het Raamwerk opnieuw worden geactiveerd, aangepast aan de nieuwe situatie.

Totstandkoming Raamwerk

Om de door Covid-19 crisis getroffen ondernemers te ondersteunen heeft het Verbond van Verzekeraars vorig jaar april de bindende regeling geïntroduceerd, die destijds is afgestemd met ketenpartners Adfiz (verzekeringsadviseurs), de Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven (NVGA) en de Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs (VNAB). Het Raamwerk biedt ondernemers mogelijkheden om de dekking van de verzekering aan te passen, de premietermijn te verkorten of de betalingstermijn te verlengen.

Aanvullende Richtlijn Delcredere-risico

Aanvullend op het Raamwerk is vorig jaar juli voor de co-assurantie een ‘Richtlijn over de verdeling van de extra maand delcredere-risico’ opgesteld en bindend verklaard. Ook deze Richtlijn wordt per 1 juni 2021 beëindigd. Aan verzekeraars wordt gevraagd om bij wanbetaling van de extra maand delcredere-risico, die in 2021 is ontstaan als onderdeel van de afspraken binnen het Raamwerk, in elk geval de netto premie voor hun rekening te nemen.


Was dit nuttig?