Re-integratie werknemers ook bij faillissement werkgever in één hand

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content
13-12-2017

Re-integratietrajecten bij een werkgever die eigenrisicodrager is voor de WGA, kunnen bij onverhoopt faillissement van de werkgever in één hand blijven. Zo kan continuïteit in de re-integratie worden bereikt.

Dat is de kern van een convenant dat minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) vandaag heeft getekend met partijen die betrokken zijn bij de re-integratie van ziek personeel: het Verbond van Verzekeraars en UWV.

De re-integratie van ziek personeel wordt bij een faillissement van een werkgever die eigenrisico-drager is overgedragen aan UWV. UWV neemt het dossier dan over. Dit leidt volgens de Tweede Kamer, die daarover vorig jaar een motie aannam, tot een ongewenste breuk in de begeleiding van ziek of gedeeltelijk arbeidsongeschikt personeel.

De motie Schut-Welkzijn riep ertoe op de re-integratie in de handen van verzekeraars te houden, het convenant geeft daaraan nu uitvoering. Ook de minister van SZW heeft zich destijds op het standpunt gesteld dat het onwenselijk voor een werknemer is dat de re-integratie bij faillissement van zijn werkgever verschuift.

Het convenant voorziet erin dat verzekeraars die garant staan bij faillissement van de eigenrisico-drager, lopende re-integratietrajecten af kunnen maken, en dat zij onder voorwaarden nieuwe trajecten binnen een bepaalde periode bij UWV kunnen aanmelden. UWV geeft de verzekeraar dan de mogelijkheid regie te houden en te nemen op het gebied van re-integratie. Dit convenant tast geen rechten van WGA-gerechtigden aan en trajecten kunnen alleen worden ingezet of doorgezet bij akkoord van de WGA-gerechtigde. Het convenant werd behalve door de minister ondertekend door algemeen directeur van het Verbond van Verzekeraars Richard Weurding, bestuurslid van het Verbond Jos Baeten (CEO a.s.r.) en waarnemend voorzitter van de Raad van Bestuur UWV Fred Paling.

Lees de Kamerbrief van minister Koolmees over dit convenant.


Was dit artikel nuttig?