Reclameverboden financiële producten niet op nationaal niveau

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content
21-03-2017

Het Verbond van Verzekeraars is kritisch over het aanpassen van reclameregels rondom risicovolle financiële producten. Dat blijkt uit de consultatiereactie van het Verbond op de voorgestelde aanpassing van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen.

“Wij ondersteunen van harte een adequate bescherming voor consumenten, maar financiële dienstverlening vindt grensoverschrijdend plaats en daarom moet een eventueel reclameverbod op Europees niveau geregeld worden”, aldus Luuk van der Scheer, juridisch- en beleidsadviseur bij het Verbond.

Dubbelfunctie toezichthouder onwenselijk
In het huidige voorstel krijgt toezichthouder AFM de bevoegdheid om financiële producten aan te wijzen voor een reclameverbod. Het Verbond vindt dat de bestaande bevoegdheden van de AFM toereikend zijn om in te kunnen grijpen. “Via de generieke zorgplichtbepaling in de Wft heeft de AFM de mogelijkheid om in te grijpen bij evidente misstanden die het vertrouwen in de financiële dienstverlener of in de financiële markten kunnen schaden”, aldus Van der Scheer. Indien het toch wenselijk is om in Nederland bepaalde reclame te verbieden, dan moet de politiek daarover gaan en niet de toezichthouder. “In de huidige opzet ligt zowel de regelgeving als de controle bij de toezichthouder. Wij vinden dat de wetgever regels moet opstellen en dat de toezichthouder controleert of de regels worden nageleefd”, stelt Van der Scheer.

Bekijk de consultatiereactie van het Verbond hier.

 

 


Was dit artikel nuttig?