Resultaten AFM-onderzoek Bewust belonen en waarderen in de financiële sector

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content
29-06-2020

‘Sturen op het klantbelang en medewerkers op een eerlijke en respectvolle wijze beoordelen, stimuleert tot een samenwerkingsgerichte cultuur’. Deze algemene bevinding van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) uit haar rapport ‘Bewust belonen en waarderen’, onderschrijft het Verbond van Verzekeraars volledig.

In de aansturing gaat het volgens de AFM niet alleen om de financiële beloning van medewerkers, maar ook om niet-financiële prikkels zoals klantbelang en voorbeeldgedrag. “Dat goed voorbeeld doet volgen, blijkt uit de resultaten van dit onderzoek. Maar de verantwoordelijkheid voor de wijze van uitvoering van het beloningsbeleid ligt bij de instelling zelf,” aldus Richard Weurding, algemeen directeur van het Verbond in een reactie op het AFM-onderzoek. “Wij ondersteunen de oproep van AFM om in de bedrijfsvoering goed aandacht te hebben voor waarderen en belonen.”

Vernieuwd stelsel zelfregulering

Het klantbelang staat ook centraal in het recent gepubliceerde doorontwikkelde zelfreguleringskader van het Verbond van Verzekeraars. Het kader bevat 10 Kerncodes Klantbelang die intensief getoetst worden door de onafhankelijke Stichting toetsing verzekeraars (Stv). Ook tijdens deze toetsing komt naar voren of het klantbelang bij iedere verzekeraar bovenaan staat en helpt zo de verzekeraars te reflecteren en zich continu te verbeteren op dit vlak.


Was dit artikel nuttig?