Schade jaarwisseling: tientallen miljoenen euro’s

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

De schade van de jaarwisseling aan particuliere woningen en auto’s valt met circa 13 miljoen euro hoger uit dan vorig jaar (9 miljoen euro). Dat blijkt uit gegevens van het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS) van het Verbond van Verzekeraars. Het daadwerkelijke schadebedrag zal nog fors oplopen, omdat medische kosten en schades aan bedrijven en scholen nog niet bekend zijn. De schadelast van alleen al de branden in Uden en Alkmaar zal naar verwachting de schadelast van particulieren overstijgen.

De schatting is gebaseerd op de eerste indrukken van verzekeraars, waar verzekerden sinds oudejaarsdag digitaal en via callcentra claims indienen. Voor het eerst mocht er dit jaar op 31 december pas vanaf 18.00 vuurwerk afgestoken worden. Daarnaast werden in meer dan 35 gemeenten één of meer gebieden als vuurwerkvrije zone aangewezen. Doordat het een droge jaarwisseling was, in tegenstelling tot vorig jaar, is het schadebeeld toch hoger.

Schadeclaims
De schadeclaims betreffen zowel relatief kleine schades als gevolg van ongelukjes in en om het huis, maar ook grote schades zoals zwaar beschadigde auto’s en daken en/of gevels – vaak als gevolg van zwaar (illegaal) vuurwerk. Onder meer in Tilburg en Den Haag brandden woningen uit door vuurwerk; in Alkmaar gingen in de binnenstad winkels en woningen als gevolg van vuurwerk in vlammen op. In de regio’s Den Haag en Utrecht brandden tientallen auto’s uit, in Uden twee scholen.
 
Ook kwamen er dit jaar meerdere meldingen binnen over uitslaande (vuil)containerbranden; die voor groot gevaar zorgen als ze in de buurt van woningen of bedrijfspanden staan. Een andere trend is het toenemende aantal zogeheten wensballonnen. Verzekeraars hebben signalen dat deze ballonnen, die neerstorten zodra het papier vlam vat, in toenemende mate voor schade zorgen aan daken en schuren.

Dubbel
Het Verbond benadrukt dat de schadelast voor opstal-, inboedel- en autoverzekeringen maar een beperkt deel van de nieuwjaarschade is. De medische kosten zullen nog fors in de papieren lopen. Volgens algemeen directeur Richard Weurding van het Verbond is het positief dat de brandweer minder vaak hoefde uit te rukken, er minder relschoppers waren en het aantal vuurwerkklachten bij het meldpunt Vuurwerkoverlast daalde.
 
Het Verbond pleit voor een zo veilig mogelijke jaarwisseling en is dan ook enthousiast over de (veilige) vuurwerkshows, die in een aantal gemeenten gehouden zijn. Het Verbond vindt het primair een politieke verantwoordelijkheid om te beslissen over de vraag of er een verbod op het afsteken van vuurwerk moet komen of niet. Het Verbond tekent hierbij aan dat de meeste schade ontstaat door illegaal vuurwerk, het onjuist afsteken van legaal vuurwerk en vandalisme. “Goede voorlichting over het afsteken van legaal vuurwerk en adequate handhaving blijft van groot belang”, aldus Weurding.

Overzicht particuliere schadelast recente jaarwisselingen:

2007/2008 24,3 miljoen euro 
2008/2009 18,9 miljoen euro
2009/2010 11,3 miljoen euro
2010/2011 20,7 miljoen euro
2011/2012 16,2 miljoen euro
2012/2013 13,5 miljoen euro
2013/2014 9,0 miljoen euro (nog voorlopig cijfer)
2014/2015  13,0 miljoen euro (eerste prognose)  

Bron: Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS)

Noot voor de redactie
Voor meer informatie:
Rudi Buis, telefoon 070 - 3338707, 06 - 20561521


Was dit artikel nuttig?