Sector verlegt steen met data-samenwerking

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content
24-05-2017

Vijf handtekeningen bezegelden vorige week de oprichting van het Data Competence Centre (DCC), een samenwerkingsverband van het Verbond van Verzekeraars en drie stichtingen. Door hun krachten te bundelen vergroten ze de waarde van data voor verzekeraars, klanten en de samenleving als geheel. “Ik sta hier met trots”, zei Sjoerd Laarberg bij de ondertekening namens het Verbondsbestuur.

Een grote eensgezindheid kleurde de signeersessie in het insuranceLAB van het Verbond, afgelopen vrijdag. Namens het Verbond doen het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS) en het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit (CBV) mee. Zij gaan samenwerken met de stichtingen Centraal Informatie Systeem (CIS), Efficiënte Processen Schadeverzekeraars (EPS) en Processen Verbaal (PV). Kenniscentrum SIVI ondersteunt de samenwerking met een ‘support signature’. Laarberg, CEO van Allianz Nederland: “Het is goed om te zien dat we allemaal over onze eigen schaduw heen stappen en gezamenlijk het bredere belang voor de sector en de samenleving voor ogen hebben. De snelheid waarmee dit nu van de grond komt toont de urgentie aan. In oktober was er misschien nog een gevoel van ‘Moeten we echt deze kant op?’. Nu staan we hier met veel draagvlak uit de achterban en in de volle overtuiging dat dit een goede ontwikkeling is. Over een paar jaar zullen we zien dat we echt een steen verlegd hebben in de rivier van data”, zei hij met een knipoog naar het bekende lied.

Wat gaat er gebeuren?
“Het belangrijkste is dat we niet meer als separate partijen werken, maar met elkaar de agenda bepalen, vanuit een gezamenlijke datastrategie voor de sector. We kijken naar alle lopende projecten en gaan samen concreet aan de slag met zes nieuwe dataprojecten. De bedoeling is dat we uiteindelijk zowel binnen als buiten de branche één gezicht krijgen. Daarbij staan we ook open voor verdere samenwerking met partijen binnen en buiten verzekeringsland.”

Wat levert dat op?
“Een heel concreet voorbeeld: betere fraudebestrijding. De Amsterdamse politiechef Pieter-Jaap Aalbersberg riep recent in Verzekerd!  op tot meer en betere samenwerking tussen verzekeraars enerzijds en politie en justitie anderzijds. Dit convenant moet je ook in dat perspectief zien. We kunnen straks sneller analyses maken, trends ontdekken en deze ook delen met andere partijen. Uiteraard met inachtneming van alle privacyregels. Als we op die manier fraude en andere vormen van criminaliteit beter kunnen opsporen, bespaart dat de samenleving en ook verzekeraars veel geld. Uiteindelijk kunnen we dat weer teruggeven aan de markt.”

Waarom is juist dit een goed moment?
“Ja, waarom nu? Misschien had het ook een jaar geleden gekund. Of nog eerder. Maar bij dit soort ontwikkelingen moet de tijd wel echt rijp zijn. Soms vallen dingen dan ineens mooi op hun plaats. Dat heeft te maken met marktontwikkelingen, met wet- en regelgeving, met alles wat we om ons heen zien gebeuren. Een grote, wereldwijde cyberaanval zoals we die vorige week hebben gezien, vergroot bij iedereen de urgentie en de realiteitszin. Door onze krachten te bundelen, kunnen we data slimmer benutten maar ook beter beschermen. Dat gaat beter en efficiënter als je het centraal doet in plaats van op vijf verschillende plekken.”

De oprichting van een ‘virtueel DCC’ is nu een feit. Is er ook een kans dat dit uiteindelijk nergens toe leidt?
Laarberg, resoluut: “Nee. Ik zie een enorme intrinsieke motivatie bij alle betrokkenen, zowel in de besturen als bij de medewerkers van alle ondertekenaars. Ik merk aan alles hoeveel draagvlak hiervoor bestaat. Dit gaat gegarandeerd een succes worden.”


Was dit artikel nuttig?