Skip to Content

Sociale Agenda 2019-2021: samen op weg naar brede inzetbaarheid

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Bijna 60 procent van de verzekeraars investeert in de duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers, een toename van 20 procent ten opzichte van 2016. Dit blijkt uit een enquête onder verzekeraars door het Verbond van Verzekeraars. De toename is een direct effect van de Sociale Agenda 2014-2018. Het stimuleren van medewerkers om hen zelf de regie te laten nemen over hun loopbaan, het geven van een antwoord op de toenemende vraag naar maatwerk qua arbeidsvoorwaarden en de voortdurende zoektocht naar nieuw talent staan centraal in de nieuwe Sociale Agenda voor 2019-2021.

De agenda met een toekomstvisie op arbeid binnen de verzekeringsbranche is het resultaat van gezamenlijke inspanningen van de vakorganisaties, CNV Vakmensen, FNV Finance, De Unie en de verzekeraars. “Dat werkgevers en werknemers een gedeelde toekomstvisie neerleggen is bijzonder en een unicum in Nederland”, aldus Richard Weurding, algemeen directeur van het Verbond van Verzekeraars. “Er bestaat een behoefte om samen op te trekken, deels geboren uit noodzaak: de consolidatie, krimp in werkgelegenheid en de continue stroom aan wet- en regelgeving door de overheid maakt dat verzekeraars versneld een overstap moeten maken van proces,- naar projectmatig werken. Omdat deze manier van werken het continue inspelen op de actualiteit mogelijk maakt.” De vakorganisaties CNV Vakmensen, FNV Finance en De Unie benadrukken dat deze transformatie voor een groot deel rust op de schouders van de huidige medewerkers. “Voor lang niet iedereen zal dit een makkelijk proces zijn. De Sociale Agenda 2019-2021 biedt handvatten om medewerkers bij dit proces te ondersteunen.”

Zelf regie nemen
Volgens de vakorganisaties en het Verbond heeft de Sociale Agenda over 2014-2018 in belangrijke mate bijgedragen aan het bewustwordingsproces te investeren in het personeel van de toekomst. Zo gaan de werkgevers en de sociale partners door op het reeds ingeslagen pad door werknemers te stimuleren zelf de regie te nemen over hun loopbaan. Immers, een leven lang werken voor een baas komt steeds minder voor. Medewerkers moeten nadenken over een plan b of c. De sector speelt hier op in door een leeromgeving te creëren waar medewerkers zich blijvend kunnen ontwikkelen zowel binnen als buiten het verzekeringsbedrijf. Zo zijn de afgelopen vier jaar ‘best practices’ ontwikkeld om in duurzame inzetbaarheid te stimuleren. Deze goede voorbeelden publiceert het Verbond in de eerste helft van 2019 op www.verzekerjeinzet.nl.

Veranderende eisen
Daarnaast veranderen de eisen die medewerkers aan hun werkomgeving stellen. De vraag naar maatwerk neemt toe met arbeidsvoorwaarden die passen bij de levensfase en voorzien in de juiste privé-werkbalans. Werkgevers en werknemers beloven in de agenda aan de slag te gaan met deze verscheidenheid binnen het arbeidsvoorwaarden, -en omstandighedenbeleid. De vakorganisaties willen graag verder onderzoeken of er een link bestaat tussen het huidige beloningssysteem en de mate waarin medewerkers breed inzetbaar zijn.

Behoefte aan nieuw talent
Er is grote behoefte aan nieuw talent vooral op datagebied. Tegelijkertijd kampt de sector met een groeiend aantal moeilijk vervulbare functies. In 2017 stonden ongeveer 310 vacatures langer open dan drie maanden. Dat is 48 procent van het totaal aantal vacatures, oftewel bijna één op de twee vacatures is moeilijk te vervullen. Een voornemen in de nieuwe agenda is om een arbeidsmonitor te ontwikkelen die toekomstige arbeidsbehoeften in kaart brengt. Aan de hand van de resultaten kunnen de vakorganisaties nagaan of een specifieke opleiding voor schaars personeel nodig is.

De Sociale Agenda bestaat uit een interactief pdf en is via www.verzekeraars.nl te downloaden

Mediacontact

Barbara van der Rest, woordvoerder
Telefoonnummer: 070 - 3338704
Mobiel: 06 - 81849603
E-mail: b.van.der.rest@verzekeraars.nl

Aandachtsgebied:

(Duurzaam) beleggingsbeleid, IMVO, innovatie, insurtech, intermediair, privacy, Solvency II, tuchtrecht, toezicht, cao en sociale agenda

Was dit nuttig?