Studenten analyseren impact Big Data op verzekeringsbranche

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Het is een van de thema’s waarmee het Verbond zich bezighoudt: Big Data. Het liefst met af en toe een frisse blik van buiten. Bijvoorbeeld van studenten aan het Amsterdam Centre for Insurance Studies (ACIS). Zij maakten, ter afsluiting van het eerste jaar van de Master Verzekeringskunde, een impactanalyse van Big Data op de verzekeringssector.

Vier groepen gingen aan de slag met vier verschillende thema’: juridische, bedrijfseconomische, verzekeringstechnische en maatschappelijke aspecten van Big Data. Dinsdag 28 juni presenteerden zij hun analyse. Aan Jos Schaffers, beleidsadviseur Privacy, de eer de analyses als eerste te mogen inzien, samen met de docent uiteraard. “Het Verbond heeft begin dit jaar een green paper over Big Data gepubliceerd. Leuk om nu eens te horen hoe studenten dat hebben opgepakt en hoe zij aankijken tegen de kansen en bedreigingen voor de verschillende betrokken partijen.”
 
Goed op de hoogte
Positief is dat deze studenten goed op de hoogte zijn van de juridische ontwikkelingen waar het gaat om privacy. Dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming in mei 2018 van kracht wordt, zit bij deze mensen wel tussen de oren. Alle groepen benadrukten in dit kader ook de transparantie: klanten moeten weten welke data er van hen gebruikt wordt.
Ook gaven de studenten in hun casestudies er blijk van oog te hebben voor de ethische dilemma’s, die opkomen bij het gebruik van Big Data analyses. De studenten gingen onder andere in op het thema ‘datadiscriminatie’. Wanneer een algoritme gebruikt wordt bij het selecteren van nieuwe klanten, bestaat het risico dat onbedoeld bepaalde bevolkingsgroepen worden uitgesloten. Het is belangrijk daar alert op te zijn. Het heeft er alle schijn van dat dat met deze generatie wel goed komt.
 
Vernieuwende ideeën
Tijdens de middag werden allerlei vernieuwende ideeën gepresenteerd. Een voorbeeld daarvan is dat tussenpersonen een mooie rol kunnen hebben in het voorkomen van de potentieel onwenselijke gevolgen van het gebruik van Big Data. Als een bepaalde groep dreigt uitgesloten te worden, kunnen tussenpersonen dat wellicht eerder zien en daarop acteren. Bijvoorbeeld door met verzekeraars in gesprek te gaan. Of door klanten te bundelen, en zo samen een oplossing op maat zoeken. Kortom, genoeg stof tot nadenken. Schaffers noemt de impactanalyse van de studenten een mooie manier om kennis van buiten naar binnen te halen.


Was dit artikel nuttig?