Tips voor het ontwikkelen van klimaatstrategieën

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content
13-09-2019

‘Wacht niet op morgen en de perfecte hulpmiddelen om als verzekeraar een bijdrage te leveren aan het tegengaan van klimaatverandering. En als je start, doe het vanuit een risicoperspectief.’ Deze en nog zes andere aanbevelingen vormen de kern van een recent gepubliceerd rapport dat in kaart brengt hoe veertien Europese verzekeraars uit negen landen omgaan met klimaat gerelateerde uitdagingen.

Naast een inkijk in de huidige praktijk, geeft het rapport ook aan tegen welke gemeenschappelijke barrières verzekeraars aanlopen bij klimaat gerelateerde kwesties. Denk aan het gebruik van klimaatgegevens die doorgaans te lijden hebben onder de gebrekkige kwaliteit, beschikbaarheid en frequentie. Ook lijken minder klimaatgegevens voor handen te zijn voor de verzekeringstechnische kant dan voor de investeringskant. Verder blijkt dat veel verzekeraars hun kennis van klimaatrisico’s actief delen met stakeholders om zo draagvlak te creëren.

Praktische handvatten
Het rapport biedt praktische bouwstenen voor het introduceren en ontwikkelen van klimaatstrategieën. Zo is het van belang steun te mobiliseren en daarmee draagvlak voor klimaatstrategieën. Ook moet niet worden vergeten te communiceren over klimaatbewustzijn, zowel binnen als buiten de organisatie. Tot slot gebruiken veel respondenten het Taskforce voor Klimaatgerelateerde financiële informatie (TCFD) Framework voor het ontwikkelen van hun klimaatbeleid.

Het rapport maakt onderdeel uit van een reeks rapporten die ShareAction/AODP publiceert over klimaatgerelateerde risico's op kapitaalmarkten. Deze praktijkgids is een vervolg op ShareAction /AODP's eerste praktijkgids, Winning Climate Strategieën, gepubliceerd in 2018.

 


Was dit artikel nuttig?