Van de financiële sector naar het onderwijs

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Een overstap naar het onderwijs. Je wilt het graag, maar hoe? Veel mensen zien op tegen het vele uitzoekwerk. De ervaring leert dat het af te leggen traject per persoon verschilt en ook tussen regio’s kan er verschil zitten in het aanbod en wie daar welke rol in heeft. De handreiking 'Aan de slag voor de klas' helpt werkgevers en werknemers met de overstap naar een nieuwe carrière in het onderwijs.

Convenant Aan de slag voor de klas

In 2019 ondertekenden het Verbond van Verzekeraars, de Nederlandse Vereniging van Banken, de PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, Vereniging Hogescholen, Vereniging van Universiteiten (VSNU) en het ministerie van OCW het convenant ‘Aan de slag voor de klas’. De gezamenlijke inspanning heeft waardevolle inzichten opgeleverd over de randvoorwaarden voor de zij-instroom zoals de te belopen paden, de (financiële) effecten van een overstap en het vinden van een plek op een school.

Deze inzichten en andere ervaringen zijn richtinggevend geweest voor de inrichting van het Onderwijsloket en flexibilisering van de lerarenopleidingen. De opgedane kennis is ook gebruikt bij de loketvorming in de regio’s in het kader van de Regionale Aanpak Personeelstekort. Inmiddels hebben tientallen mensen vanuit de financiële dienstverlening de overstap naar het onderwijs gemaakt. De opgedane ervaringen, kennis en inzichten vanuit het convenant zijn uitgewerkt in een handreiking.

In mei staan we in een longread stil bij twee jaar convenant ‘Aan de slag voor de klas’. Wat zijn de ervaringen van verzekeraars en medewerkers die zich aan de overstap waagden? Houd de externe nieuwsbrief in de gaten!

Bijdragen aan lerarentekort

Via het convenant dragen de partijen bij aan een oplossing voor het lerarentekort. De insteek van het convenant was om medewerkers uit de financiële dienstverlening te informeren over de carrièremogelijkheden in het onderwijs en deze te verkennen. Zo is er onder andere een informatiepakket opgesteld, een zelftest ontwikkeld, informatiebijeenkomsten georganiseerd en begeleiding geboden aan werknemers die geïnteresseerd waren in een switch naar het onderwijs.


Was dit artikel nuttig?