Verbond en Nyenrode maken afspraken over opleidingsaanbod

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content
10-04-2018

Het Verbond van Verzekeraars en Nyenrode Business Universiteit gaan de bestaande samenwerking met opleidingsprogramma’s voor bestuurders en leidinggevenden in dienst van verzekeraars formaliseren en uitbouwen. Het Verbond en Nyenrode hebben daarvoor vandaag een raamovereenkomst ondertekend. De partijen hebben als doel de kwaliteit en professionaliteit van het hogere verzekeringskader verder te vergroten.

Het Verbond en Nyenrode spreken in de raamovereenkomst af dat de bestaande PE-programma’s voor commissarissen, bestuurders, directeuren en sleutelfunctionarissen worden voortgezet – binnenkort wordt het nieuwe PE programma voor 2019-2021 gepresenteerd. De PE-programma’s richten zich onder meer op zaken als het bijhouden van sectorkennis, governance, sustainability, omgaan met disruptieve trends en artificial intelligence.

In de overeenkomst, die loopt van 1 mei 2018 tot en met augustus 2021, is ook afgesproken dat er voor deze doelgroepen nieuwe verzekeringsopleidingen komen die plaatsvinden op Nyenrode. Het Verbond en Nyenrode deden eerder al goede ervaring op met de ontwikkeling van een Innovationcourse over (nieuwe) technologie als ‘game changer’ in de verzekeringssector. Het Verbond en Nyenrode studeren momenteel nog op een nieuwe Innovationcourse en op andere executive opleidingen voor Verzekeraars.

Kwaliteit
De Insurance Academy van het Verbond denkt actief mee en levert een bijdrage aan de inhoud van bestaande en nieuw te ontwikkelen opleidingen – en promoot de gezamenlijke opleidingen onder verzekeraars. Nyenrode stelt het opleidingsprogramma op en verzorgt de organisatie, waaronder de locatiefaciliteiten en de benodigde brochures en lesmateriaal. Beide partijen zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van de (nieuw te ontwikkelen) opleidingsprogramma’s.

Leo de Boer, directeur Schade en Algemene Beleidszaken van het Verbond: “We zijn erg tevreden over de al bestaande samenwerking met Nyenrode. Met deze raamovereenkomst willen we deze relatie intensiveren, professionaliseren en verbreden. Zo versterken we elkaar en komt er een nog beter opleidingsaanbod voor onze leden, de verzekeraars.”

Ronald Heijn, programmadirecteur Nyenrode Business Universiteit: “Executives van Verzekeraars staan aan het roer in complexe en zeer snel veranderende tijden. We helpen hen en het Verbond van Verzekeraars graag met de vertaling van wetenschap naar zaken die morgen toepasbaar zijn”.
Was dit artikel nuttig?