Verbond onderschrijft hoofdlijnen toekomstagenda financiële sector van minister Hoekstra

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Het Verbond van Verzekeraars ziet positieve aanknopingspunten in de toekomstagenda financiële sector die Minister Hoekstra naar de kamer heeft gestuurd. Het Verbond zal de agenda de komende tijd verder bestuderen en gaat op de diverse thema’s graag nader het gesprek aan met het Ministerie van Financiën.

De minister onderstreept in zijn agenda het belang van verzekeringen en een goede toegang daartoe. Hiervoor is het belangrijk dat de toezichteisen, die worden vormgegeven in het Solvency II-regime, goed aansluiten op het businessmodel van verzekeraars. Dat is volgens de minister nu nog niet het geval. Hoekstra wil daarom de evaluatie van Solvency II in 2020 gebruiken om het lange termijnkarakter van verzekeraars in de regelgeving voldoende tot zijn recht te laten komen. Wij steunen dit streven van harte. Het Verbond steunt ook de ambitie van het kabinet om de provisie op schadeverzekeringen actief transparant te maken, die in de toekomstagenda nogmaals onderstreept wordt. Begin 2018 heeft de minister een positieve evaluatie over het provisieverbod bij complexe en impactvolle producten naar de Tweede Kamer gestuurd. Het transparant maken van de provisie op schadeverzekeringen is volgens het Verbond een goede stap in de verdere verduurzaming van het distributiemodel.

De agenda gaat ook in op het thema beloningsbeleid. Alhoewel het Verbond niet alle plannen op dit gebied steunt, vinden wij het wel belangrijk dat verzekeraars met het oog op hun maatschappelijke rol die zij vervullen op een transparante wijze verantwoording afleggen over het beloningsbeleid. Daarnaast vinden wij dat belangrijke stakeholders, zoals aandeelhouders en medewerkers, betrokken moeten worden bij de totstandkoming van het beleid. Het Verbond steunt het voorstel van de minister om bestanddelen van het vaste inkomen, die afhankelijk zijn van de waarde van een onderneming (bijvoorbeeld aandelen), gedurende een bepaalde periode vast te houden.

Het Verbond steunt de ambitie van de minister om te voorkomen dat de financiële dienstverlening misbruikt wordt voor financieel-economische criminaliteit. Daarbij vinden wij het wel belangrijk dat verzekeraars de instrumenten in handen krijgen om misbruik te voorkomen. Wij vinden het dan ook goed dat de minister in de toekomstagenda aangeeft samen met de sector en DNB onderzoek te willen doen om de uitvoering van het cliëntenonderzoek effectiever te maken. Het Verbond pleit al langere tijd tot toegang van verzekeraars tot het zogenaamde UBO-register.

Tot slot roept de minister de financiële sector op om een bijdrage te leveren aan de transitie naar het gebruik van meer duurzame energie. Verzekeraars voeren in dat kader momenteel gesprekken om zich te committeren aan het meten van klimaatrisico’s in hun beleggingsportefeuille en hier doelstellingen aan te verbinden. Ook zijn verzekeraars samen met het ministerie van financiën gebonden aan het convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en zetten zij zich in om hun beleggingen maatschappelijk verantwoord en duurzaam vorm te geven.


Was dit artikel nuttig?