Vertrouwen in verzekeraars opnieuw iets gestegen

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content
18-02-2016

Het vertrouwen van Nederlanders in verzekeraars is met een punt gestegen ten opzichte van een half jaar geleden. Daarmee komt de vertrouwensindex op een stand van -9. Dat blijkt uit cijfers van het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS) van het Verbond. De index is nog negatief, wat vooral komt doordat consumenten twijfelen aan het vertrouwen dat anderen hebben in verzekeraars. Wel ervaren consumenten meer financiële zekerheid.

Het CVS meet ieder half jaar het vertrouwen van de Nederlandse consument in verzekeraars en gaat hierbij uit van een indexwaarde. De indexwaarde is 0 wanneer het aandeel mensen dat weinig vertrouwen heeft gelijk is aan het aandeel mensen dat veel vertrouwen heeft. Het aandeel mensen dat weinig vertrouwen heeft, blijft ook in januari 2016 groter dan het aandeel mensen dat veel vertrouwen heeft – de score is negatief. Toch blijft het vertrouwen licht stijgen.

Consumenten schatten vertrouwen van anderen lager in
De belangrijkste oorzaak van de negatieve score in januari 2016 is dat consumenten denken dat anderen weinig vertrouwen hebben in verzekeraars. Dit is opvallend, aangezien het vertrouwen dat zij zelf uitspreken dit halfjaar wél positief is. Wanneer consumenten gevraagd wordt waarom zij denken dat anderen minder positief zijn dan zijzelf, noemen zij vooral negatieve aandacht voor verzekeraars in het nieuws en in consumentenprogramma’s.

Meer financiële zekerheid
Net als bij voorgaande metingen valt vooral de sterke stijging van het vertrouwen van consumenten in de aanschaf van een duurzaam financieel product op, zoals een hypotheek of lijfrente. Deze stijging in het gevoel van financiële zekerheid draagt het meest positief bij aan de vertrouwensindex. Enkele consumenten geven daarnaast aan dat hun vertrouwen in verzekeraars is verbeterd door verbeterde transparantie over de kosten van producten en positieve ervaringen met de dienstverlening van hun verzekeraar. 
 
Index Consumentenvertrouwen in de economie en in verzekeraars. Bron: CVS


Was dit artikel nuttig?