Verzekeraars werken aan betere verzekerbaarheid ex-kankerpatiënten

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Het consumentenprogramma Kassa besteedt zaterdag 16 mei aandacht aan de verzekerbaarheid van ex-kankerpatiënten voor overlijdensrisicoverzekeringen (ORV). Het Verbond van Verzekeraars benadrukt dat verzekeraars zich inspannen om zoveel mogelijk mensen te kunnen verzekeren.

De verzekerbaarheid is de laatste jaren dankzij medische vooruitgang gelukkig ook verbeterd – bijvoorbeeld voor HIV-patiënten. Het Verbond is voortdurend in overleg met artsen en patiëntenorganisaties om de verzekerbaarheid verder te vergroten – ook voor mensen die door de ernstige ziekte kanker zijn getroffen. Zo hebben de Nederlandse levensverzekeraars afgelopen week het initiatief genomen tot nader onderzoek om met gebruik van gegevens van de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) een nieuw risicomodel te ontwikkelen. Dit geldt in eerste instantie specifiek voor ex-borstkankerpatiënten, omdat van die groep alle benodigde gegevens voorhanden zijn. Deze stap is ook al langer een wens van diverse organisaties die zich inspannen voor (ex-)kankerpatiënten.

Advies voor klanten
Verzekeraars willen een zo goed mogelijke risico-inschatting maken - ook over het verloop van de gezondheidssituatie op de langere termijn - om de juiste premie te kunnen bepalen. Voor verreweg de meeste (ex-)kankerpatiënten komt de verzekeraar met een aanbod - al dan niet tegen een (tijdelijk) hogere premie. Het komt voor dat klanten worden afgewezen. Als de verzekeraar geen aanbod doet, adviseert het Verbond klanten om een toelichting te vragen om na te gaan of de medisch adviseur een goed en compleet beeld heeft. Klanten kunnen ook informeren of een herverzekeraar in beeld is, die wel bereid is om het risico geheel of gedeeltelijk te dragen. Daarnaast kan het raadzaam zijn om meerdere offertes op te vragen: er zijn veel verschillende verzekeraars met elk een eigen acceptatiebeleid.


Was dit artikel nuttig?