Skip to Content

Visies op vergroten financiële weerbaarheid zelfstandig ondernemers

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

De financiële weerbaarheid van zelfstandig ondernemers is een veelbesproken thema. Waar werknemers bij ziekte, arbeidsongeschiktheid of werkloosheid terugvallen op het sociale zekerheidsstelsel, zijn zelfstandigen zelf verantwoordelijk voor een inkomen bij uitval. Het effect van het huidige stelsel op deze groep werkenden is mede door corona nog duidelijker geworden. Hebben de steunmaatregelen van de overheid geholpen? Hoe weerbaar zijn zelfstandigen, wat hebben zij nodig en hoe zou een toekomstig stelsel er uit kunnen zien?

Het Verbond van Verzekeraars ging hierover in gesprek met verschillende professionals die zich bezighouden met de positie van zelfstandig ondernemers op de arbeidsmarkt: Roos Wouters (oprichter van de Werkvereniging), Margreet Drijvers (directeur Platform Zelfstandige Ondernemers) en Harold Herbert (directeur van het Verbond van Verzekeraars).

Margreet Drijvers | PZO

Margreet Drijvers is directeur van het Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO). Dit platform vertegenwoordigt zzp’ers op lokaal en (inter)nationaal niveau en biedt ondersteuning bij alle facetten van ondernemen. Ze staat in nauw contact met uiteenlopende zelfstandig ondernemers en vertelt welke veranderingen nodig zijn om de weerbaarheid van zelfstandig ondernemer te vergroten. Met Margreet gingen we in gesprek over de impact van de pandemie en de mogelijkheden om met name zelfstandigen met een lager inkomen weerbaarder te maken.

Je kunt deze video alleen afspelen als je onze marketingcookies accepteert.
Dat is niet onze keuze, maar het gevolg van wetgeving. Wij gaan uiteraard netjes met je gegevens om.

Roos Wouters | De Werkvereniging

Roos Wouters is directeur van de Werkvereniging. Het on- en offline belangenplatform voor Modern Werkenden. De missie van deze vereniging is dat alle werkenden zich verzekerd weten van een basis aan zekerheden die meebewegen met jouw leven, jouw werk en de keuzes die jij daarin maakt. Roos geeft haar visie van een sociaal stelsel dat zekerheden koppelt aan mensen in plaats van aan de contractsvorm waarin ze werken.

Je kunt deze video alleen afspelen als je onze marketingcookies accepteert.
Dat is niet onze keuze, maar het gevolg van wetgeving. Wij gaan uiteraard netjes met je gegevens om.

Harold Herbert | Verbond van Verzekeraars

Harold Herbert is als directeur bij het Verbond van Verzekeraars intensief betrokken bij de uitwerking van het voornemen dat alle zelfstandigen in de toekomst verzekerd zijn tegen het arbeidsongeschiktheidsrisico. Hoe kijkt Harold terug op de pandemie, wat betekent deze voor het huidige stelsel en hoe zorgen we er voor dat zelfstandigen weerbaar zijn en blijven op de arbeidsmarkt?

Je kunt deze video alleen afspelen als je onze marketingcookies accepteert.
Dat is niet onze keuze, maar het gevolg van wetgeving. Wij gaan uiteraard netjes met je gegevens om.

Wil je meer weten over dit onderwerp vanuit het oogpunt van verzekeraars? Neem dan gerust contact op met Antoine Reijnders, beleidsadviseur Inkomen.


Was dit nuttig?