Vooraankondiging niveaumeting Verzekeraars & Criminaliteit

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Op initiatief van het Verbond en Zorgverzekeraars Nederland vindt van juni tot en met augustus 2019 de periodieke Niveaumeting Verzekeraars & Criminaliteit weer plaats. In april ontvingen alle leden op directieniveau een uitnodiging voor deelname.

Deze meting toetst in hoeverre een lid van het Verbond voldoet aan het normenkader uit het Protocol Verzekeraars & Criminaliteit. Het resultaat levert een uitgebreid beeld van het niveau van fraude- en criminaliteitsbeheersing binnen de organisatie en van de punten waarop eventueel nog verbetering mogelijk is.
Het CBV gebruikt de resultaten om verzekeraars gericht te adviseren en om het niveau van fraudeaanpak in de verschillende delen van de sector in beeld te brengen.

Nieuwe opzet
Het Protocol Verzekeraars & Criminaliteit is in 2018 herzien. Dat betekent dat ook de niveaumeting is aangepast. Er is in de nieuwe opzet van de monitor meer aansluiting gezocht bij de auditbegrippen Opzet, Bestaan en Werking. De Niveaumeting Verzekeraars & Criminaliteit levert daardoor voor iedere verzekeraar ook een toegevoegde waarde bij in- en externe audits en (toezicht)onderzoeken.

Uitnodiging en deelname
Alle afzonderlijk statutair geregistreerde Verbondsleden ontvangen in april 2019 op directieniveau een uitnodiging voor deelname aan de niveaumeting. Een brede deelname is van belang, omdat het periodiek monitoren van de fraude- en criminaliteitsbeheersing waardevolle inzichten oplevert voor de eigen organisatie, maar ook voor de markt als geheel.


Was dit artikel nuttig?